Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 10 listopada 2017

EKS: ogłoszenie o organizacji "„XXVI Turnieju Piłkarskiego im. Eugeniusza Różankowskiego".

Ogłoszenie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach: Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 08.11.2017r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej: Klubu Sportowego „Dalin” Myślenice w sprawie przeprowadzenia od 24.11.2017 r. do 23.12.2017 r.  zadania publicznego pod nazwą: „XXVI  Turniej Piłkarski im. Eugeniusza Różankowskiego ”.