LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 21 lipca 2021

Pomoc w oczyszczaniu studni oraz badanie wody

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że mieszkańcy poszkodowani przez powódź, którzy zmagają się z problemem zanieczyszczonych studni, mogą uzyskać pomoc przy wypompowaniu wody a następnie jej odkażeniu oraz badaniu jakości. Aby uzyskać pomoc należy:

1. Zadzwonić na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, która zadysponuje najbliższą jednostkę OSP wyposażoną w odpowiednią pompę i Chloramin.T – telefon: 478 317 010.

2. Samodzielnie dostarczyć próbkę wody z odkażonej studni do laboratorium MZWiK (Myślenice, ul. J. Słowackiego 122 - Oczyszczalnia Ścieków) w celu zbadania wody pod kątem skażenia. Woda musi być dostarczona w odpowiednim, sterylnym pojemniku, który można pobrać w laboratorium. Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 16 46.

ALBO

3. W celu samodzielnego odkażenia zanieczyszczonej wody można również pobrać preparat Chloramin T. z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (Myślenice, ul. J. Słowackiego 106).

Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 06 06 wew. 4.

Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie