Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 18 stycznia 2019

Przebudowa skrzyżowania w Krzyszkowicach – jest światełko w tunelu?

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 - czyli popularnej Zakopianki - z drogą powiatową w Krzyszkowicach od lat jest przedmiotem burzliwych dyskusji. Po opracowaniu koncepcji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są jednak duże szanse, że bezkolizyjny przejazd zostanie wykonany i rozwiąże problemy mieszkańców z włączeniem się do ruchu lub pieszą przeprawą na drugą stronę Zakopianki.

Z inicjatywy burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetki w piątek przedstawiciele Gminy Myślenice oraz Powiatu Myślenickiego spotkali się z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu wzięli udział także starosta powiatowy Józef Tomal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski, zastępca burmistrza Myślenic Mateusz Suder, radny powiatowy Robert Pitala oraz radny Rady Miejskiej Andrzej Grzybek.

Tematem przewodnim były możliwości i perspektywy wykonania bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową. Zgodnie z deklaracjami przedstawionymi mieszkańcom na zebraniu wiejskim w Krzyszkowicach GDDKiA opracowała koncepcję bezkolizyjnego przejazdu podziemnego, która jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno dla ruchu samochodów jak i pieszych.

- Opinia techniczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazała, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem drogowym kompleksowo  zapewniające bezpieczeństwo wszystkich uczestników drogi – zarówno pojazdów jak i pieszych – jest budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z przejazdem podziemnym – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Opracowana dokumentacja zawiera propozycję bezkolizyjnego rozwiązania zapewniającego poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z uwzględnieniem ukształtowania terenu, ingerencji w grunty prywatne, a także obowiązujące przepisy projektowe techniczno-budowlane wraz z szacunkowymi kosztami zaproponowanej rozbudowy skrzyżowania.

- Gmina Myślenice przy współpracy z GDDKiA planuje postarać się o wpisanie tej inwestycji do rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Dzięki temu początek realizacji inwestycji byłby możliwy już w 2020 roku. Rozpoczęliśmy rozmowy ze Starostwem Powiatowym, gdyż partycypacja w kosztach ze strony Powiatu Myślenickiego podniesie ocenę merytoryczną naszego wniosku i zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków rządowych – wyjaśnia Jarosław Szlachetka.

W ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych GDDKiA wykonała już w Krzyszkowicach korektę skrzyżowania, która polega na stworzeniu lewoskrętu od strony Myślenic, korektę lewoskrętu jadąc od Krakowa oraz wlotu drogi powiatowej i budowie chodników w obrębie skrzyżowania wraz z dojściami do zatok autobusowych.

- Budowa podziemnego tunelu jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem pod względem bezpieczeństwa mieszkańców. Ruch na Zakopiance wzrasta, a także na tym skrzyżowaniu z uwagi chociażby na strefę przemysłową w Sieprawiu. Na tej inwestycji skorzystają więc nie tylko Krzyszkowice, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz kierowcy poruszający się Zakopianką. Będę zabiegał o wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego, dzięki czemu nasz wniosek w rządowym Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych będzie wyżej punktowany i zwiększy szanse na szybsze rozpoczęcie prac budowalnych – dodał Robert Pitala, radny powiatowy z Krzyszkowic.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński podczas spotkania przeanalizował także stan projektowy oraz zakres rozbudowy skrzyżowania. Ma to być między innymi budowa pasa dzielącego pomiędzy jezdniami, przebudowa wlotów drogi powiatowej i gminnej na skręty w prawo, budowa bezkolizyjnej w stosunku do DK7 drogi pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną z jednostronnym chodnikiem oraz budowa tunelu w ramach wspomnianej bezkolizyjnej drogi wraz z murami oporowymi na dojeździe do tunelu. W wyniku spotkania ustalono, iż zostanie przygotowany projekt porozumienia pomiędzy GDDKiA i Powiatem Myślenickim.