Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 05 marca 2019

Remont ul. Traugutta ruszy w przyszłym tygodniu

W dniu 4 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach została zawarta umowa z firmą PROFEXIM sp. j., z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem są roboty budowlane, polegające na wykonaniu I etapu modernizacji. ul. R. Traugutta w Myślenicach. Jest to odcinek o długości ok. 170 m.

Modernizacja ulicy obejmuje w szczególności:

wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej
zastąpienie nawierzchni z płyt betonowych nawierzchnią bitumiczną
wykonania odwodnienia drogi

Na wykonania tego etapu, zgodnie z ofertą wykonawca ma 80 dni roboczych. Termin gwarancji wyniesie 84 miesiące. Prace ruszą w przyszłym tygodniu.

Wartość I etapu wyniesie 319.921,77 PLN brutto. II etap modernizacji o długości ok. 160 m., będzie opiewał na kwotę 166.993,41 PLN brutto. Łączna wartość inwestycji to ponad 486 000 złotych. Warto nadmienić, iż uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 roku ulica ta została przejęta od Powiatu Myślenickiego i zaliczona do kategorii dróg gminnych lecz przez ponad 2 lata poprzednie władze gminy nie wykonały jej znaczącej modernizacji.

Zawieramy dziś umowę na wykonanie modernizacji ul. R. Traugutta w Myślenicach. Ulicy, która na dzień dzisiejszy jest swoistym reliktem w centrum miasta. Jest bardzo stroma a przy tym wyłożona zniszczonymi betonowymi płytami rodem z lat 80 tych, z bardzo zniszczonym chodnikiem. W górnym odcinku nie ma nawet płyt a jedynie utwardzone podłoże. Mieszkańcy od wielu lat postulują o jej modernizację. Obiecaliśmy, że będziemy inwestować w podstawową infrastrukturę i dzisiaj to czynimy – komentuje wiceburmistrz Mateusz Suder.