Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

środa, 17 października 2018

EKS: Ogłoszenie ws. uczestnictwa w II międzynarodowym turnieju karate kyokushin IKO Mazury Cup 2018

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Myślenicką Akademię Karate „Byakko” z siedzibą w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 217A na realizację zadania publicznego pt. „Uczestnictwo w II międzynarodowym turnieju karate kyokushin IKO Mazury Cup 2018”. Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego. 

Do pobrania:

- ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

- oferta – Myślenicka Akademia Karate Byakko

- formularz zgłoszenia uwag