Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

wtorek, 24 grudnia 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późń. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późń. zm.), Uchwały Nr 132/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 roku, w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przyznaje w roku 2020 następujące dotacje:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Myślenice

Na sportowo w Sokole 2020

90 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice

Siatkówka halowa i plażowa dla myślenickich dzieci i młodzieży

90 000,00 zł

3.

LKS „ORZEŁ” Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach.

85 000,00 zł

4.

KS „Iska” Głogoczów

Rozwój i popularyzacja sportu i kultury fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy KS Iskra Głogoczów

37 500,00 zł

5.

LKS „Skalnik” Trzemeśnia

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości.

35 000,00 zł

6.

LKS „Jawor” Jawornik

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika.

33 000,00 zł

7.

LKS Respekt Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej kobiet na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

30 000,00 zł

8.

LKS „Górki” Myślenice

Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach

27 000,00 zł

9.

LKS „Staw” Polanka

Popularyzacja piłki nożnej dzieci i młodzieży

23 000,00 zł

10.

SUMKS Jedynka Myślenice

Szkolenie, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców.

22 500,00 zł

11

LKS „Hejnał” Krzyszkowice

Popularyzacja piłki nożnej i sportu wśród mieszkańców Krzyszkowic

20 000,00 zł

12.

LKS „Sęp” Droginia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20 000,00 zł

13.

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius

Pływanie z Aquariusem

17 000,00 zł

14.

Parafialny Klub Sportowy „Albert” Myślenice

Sport w służbie młodemu człowiekowi

16 000,00 zł

15.

LKS „Sokół Borzęta

Piłka nożna w Borzęcie w 2020 r.

15 000,00 zł

16.

LKS „Wrzosy” Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci - organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie wsi Osieczany.

12 000,00 zł

17.

Stowarzyszenie LKS Olimpia

Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet - organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice.

10 000,00 zł

18.

Myślenicka Akademia Talentów

Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myślenice

10 000,00 zł

19.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Uklejna” Myślenice

Rozwijanie dyscyplin: tenis ziemny, badminton, gimnastyka dla seniorów i bieganie terenowe

10 000,00 zł

20.

Myślenicki Klub Pétanque

Pétanque – Sport dla każdego

10 000,00 zł

21.

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział Myślenice

Nauka i doskonalenie pływania z elementami Ratownictwa Wodnego

7 000,00 zł

22.

LKS „Dukla” Bysina

Popularyzacja piłki nożnej na terenie miejscowości Bysina

7 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness

Wspieranie i upowszechnianie sportów taneczno-gimnastycznych oraz fitness wśród dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących na zawodach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski i międzynarodowych Miasto i Gminę Myślenice w barwach Stowarzyszenia Klub Sportowy Lady Fitness Myślenice

7 000,00 zł

24.

Stowarzyszenie SPORTOWNIA

Speed-ball profesjonalnie. Przygotowania zawodników do startu w zawodach międzynarodowych.

6 000,00 zł

25.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę”

Sport to zdrowie – II Edycja – otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców

5 000,00 zł

26.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice

Nauka i doskonalenie pływania

5 000,00 zł

27.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice

Z piłką przez cały rok

5 000,00 zł

28.

Myślenicki Ludowy Klub Szachowy Myślenice

Szachy dla zaawansowanych i amatorów

5 000,00 zł

29.

Uczniowski Klub Sportowy „Champion” Droginia

Boks kontra pijaństwu i narkomanii

5 000,00 zł

30.

Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Karate „Byakko” w Myślenicach

Łączy nas karate – organizacja serii wykładów i szkoleń ze specjalistami z zakresu dietetyki, psychologii sportu oraz prewencji zagrożeń społecznych. Integracja międzypokoleniowa przez sport. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz udział w turniejach rangi Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Wyposażenie klubu w specjalistyczny sprzęt treningowy.

5 000,00 zł

31.

Krakowska Akademia Sportu

Oyama Karate w Głogoczowie i Gminie Myślenice

3 000,00 zł

32.

Stowarzyszenie Aiki

Staż Aikido

3 000,00 zł

33.

Uczniowski Klub Sportowy Seido Karate „Shiro Sagi Dojo”

Zdrowi, sprawność i bezpieczeństwo z Seido Karate

2 500,00 zł

34.

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach

Bądź aktywna ćwicz i tańcz razem z nami

2 500,00 zł

35.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Zdrowy kręgosłup w każdym wieku – otwarte warsztaty z elementami jogi.

2 000,00 zł

36.

Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach

Zawody strzeleckie z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

1 000,00 zł

RAZEM:

684 000,00 zł

Wykaz ofert, które otrzymają w ocenie merytorycznej średnią ocen poniżej 15 pkt. i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Uzasadnienie

1.

Klub Sportowy Akademia Kolarska

Kolarstwo szosowe i torowe na poziomie elit kobiet – w drodze na igrzyska olimpijskie Paryż 2024

0,00 zł

2.

Stowarzyszenie Piramida Działań

Olimpiada Gimnastyczna i Treningi Gimnastyczne

0,00 zł

3.

Klub Sportowy M-Maximus

Gala MMA Maximus Warriors X

0,00 zł

4.

Klub Sportowy „Delfin’ Sułkowice

Pływamy z Delfinem dla zdrowia i bezpieczeństwa

0,00 zł

5.

Klub Sportowy Active Academy

Dofinansowanie zawodniczek fitness oraz popularyzacja fitness na terenie Gminy Myślenice

0,00 zł