Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 28 stycznia 2019

#StopHejt – "Dajmy młodym siłę"

Gmina Myślenice we współpracy ze Strażą Miejską ubiega się o dofinansowanie na realizację programu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży oraz zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Straż Miejska od kilku tygodniu intensywnie pracuje nad konstrukcją projektu wpisującego się w realizację największego profilaktycznego rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na lata 2019-2020.

- Jeszcze na kilka dni przed tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku rozpoczęto nakręcanie spotu filmowego z udziałem znanych sportowców, młodzieży z Teatru im. Kardynała Karola Wojtyły, dziennikarzy, przedstawicieli klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji publicznych i pozarządowych, funkcjonariuszy straży miejskiej oraz policji. Tym spotem zainicjowano, a następnie wyznaczono kierunki działania gminnego programu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży pn. „Dajmy młodym siłę” – mówi Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej.

Program ma na celu tworzenie społecznej koalicji zwiększającej świadomość i wrażliwość społeczeństwa w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania praktyką hejterswa, nienawiści oraz agresji zarówno w sieci internetowej jak i poza nią.

- W środowisku szkolnym i rodzinnym jest potrzeba edukacji w tym zakresie już od wczesnych lat wychowania dzieci i młodzieży. Dlatego zakreślając ramy tematyczne programu wychodzimy z przekonania, że drogą do odnowienia więzi społecznych oraz przygotowaniem do twórczego i czynnego uczestnictwa w życiu zbiorowym jest edukacja, profilaktyka widziana z szerszej, społeczno-kulturowej perspektywy. W gminnym programie przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na działania w różnych dziedzinach, aby mobilizująco wpłynąć  na ludzi młodych i pobudzić społeczeństwo do sprzeciwienia się mowie nienawiści oraz idącej w ślad za nią agresji, wrogości, cyberprzemocy czy szkolnego prześladowania – wyjaśnia Tomasz Burkat.

W programie uwzględniono m.in. nagranie spotu filmowego, przeprowadzenie debaty społecznej z udziałem młodzieży i ekspertów, w tym akceptowalnego przez młodzież tzw. idol-fan, warsztatów profilaktycznych dla kadry nauczycielskiej oraz dzieci w szkołach.

- Realizując program „Dajmy młodym siłę” nie zabraknie również rywalizacji tematycznej na organizowanych konkursach teatralnych, plastycznych, fotograficznych, czy międzynarodowej konferencji naukowej i wspólnym marszu – dodał komendant myślenickiej Straży Miejskiej.

Oczekując na rozstrzygnięcie dofinansowania rządowego programu planowane jest przeprowadzenie inwestycji powstania ,,muralu” artystyczno–historycznego przy głównej alteri komunikacyjnej w Myślenicach.

- Akcja graffiti art. „Razem zamalujemy hejt” to bardzo oczekiwana przez naszą społeczność lokalną inwestycja. Dotarcie do młodych w ich języku - języku "grafitti" – gwarantuje, że treści, które zostaną przekazane będą dla nich przyswajalne. Treści te będą edukować nawiązywać do kultury i historii miejsca w którym żyjemy, mieszkamy i poruszamy się - przekonuje Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej

I Ty możesz zostać ambasadorem akcji #StopHejt

Szanowni Państwo

Uznając zasadę, że w modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich, już dzisiaj pragnę zainteresować wszystkich naszych mieszkańców, a szczególności młodzież, nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, opiekunów, rodziców,  gminnym programem przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży - pn. „DAJMY MŁODYM SIŁĘ”.

W naszej gminie i daleko poza nią musi rosnąć w siłę głos osób, których sprzeciw jest mocniejszy, niż nienawiść i pogarda. Dziękuję zatem wszystkim tym, którzy stali się naszymi lokalnymi ambasadorami i wzięli udział w nakręceniu spotu filmowego inicjującego i wyznaczającego kierunki działania naszego programu. Projekt ten wpisuje się w realizację największego profilaktycznego rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, gdzie nasza gmina ubiega się o dofinansowanie zadań m.in. związanych z powstaniem artystycznego muralu w naszym mieście. W sposób szczególny dziękuję młodzieży z Teatru im. Kardynała Karola Wojtyły, znanym sportowcom, dziennikarzom, przedstawicielom klubów, stowarzyszeń, fundacji, instytucji publicznych i pozarządowych, funkcjonariuszom straży miejskiej, policji i wszystkim tym którzy pozostają otwarci na współpracę przy realizacji naszego programu.

To bardzo ważne, że sprzeciwiacie się mowie nienawiści i idącej w ślad za nią agresji, wrogości, cyberprzemocy czy szkolnego prześladowania. Uwrażliwiając na te dewiacyjne zachowania edukujecie naszą społeczność lokalną wzmacniając więzi międzyinstytucjonalne i międzypokoleniowe.

Dziękuję Myślenickiej Telewizji Internetowej - Region Południe. Tym spotem filmowym przypominacie nam wszystkim, że mowa nienawiści, hejt wywołuje realną krzywdę i cierpienie drugiemu człowiekowi. Dziękuję Straży Miejskiej, która jest pomysłodawcą tego projektu, organizuje i pomaga nam tworzyć społeczną koalicję inicjując działania zwiększające świadomość i wrażliwość naszego społeczeństwa w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania praktyką hejterswa, nienawiści, agresji w sieci, czy w przestrzeni publicznej.

Jak wiemy w świecie zarówno realnym jak i wirtualnym istnieje potrzeba nie tylko mówienia, edukacji i perswazyjnych oddziaływań lecz przede wszystkim realnej pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym od wczesnych lat edukacyjnych. To przeciwstawienie się  hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży poprzez konsolidację różnych środowisk daje realną szansę na powodzenie tego zadania, bo razem możemy więcej. Liczymy, iż olbrzymim wsparciem dla projektu będzie nie tylko wymiar instytucjonalny, pozyskania partnerów lecz realny udział dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych wolontariuszy w kreowaniu zadań ujętych w przedmiotowym projekcie. Chcemy aby nasi nauczyciele, pedagodzy nabywali kompetencji i poszerzali umiejętności w zakresie problematyki cyberprzemocy, bullyingu czy powszechnego hejtu. Przez pryzmat programowych działań chcemy „DAĆ MŁODYM SIŁĘ” aby nasza młodzież nabywała umiejętności kontrolowania impulsów i radzenia sobie ze złymi emocjami w ramach istnienia w sieci i poza nią.

Aby stać się lepszym nie musisz czekać na innych już dziś powiedz stop hejtowi i mowie nienawiści.

                                                                                                                                       Jarosław Szlachetka

                                        Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Profilaktyka uzależnień a komplementarny wychowawca, nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą

Gmina Myślenice będzie również składać wniosek do MSWiA na realizacje zadania związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy z programu Razem Bezpieczniej 2019. Tytuł myślenickiego programu to „Profilaktyka uzależnień a komplementarny wychowawca, nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą”.

- To program rozwijający kompetencje nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania negatywnym skutkom potencjalnych zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po narkotyki i dopalacze. To tworzenie wspólnego dzieła wzmacniającego więzi międzyinstytucjonalne i międzypokoleniowe. To wreszcie rozbudzanie pasji wśród młodych ludzi, którzy zaufali mądrym nauczycielom wskazującym dobrą jakość życia, indywidualność kontaktu oraz pozytywną relacje – wyjaśnia Andrzej Kobiałka, kierownik Straży Miejskiej.

Cały program oparty jest na nauczycielach -  liderach szkolnych, wybranych w „Plebiscycie życzliwości” poszerzaniu wiedzy dyrekcji, pedagogów, wzmocnienia kompetencji miękkich uczniów biorących udział aktywnie w warsztatach w szkole i poza nią. „Trudny uczeń, klasa oraz rodzic we współczesnej szkole, czyli jak skuteczne  rozmawiać i wyzwalać ukryte dobro” to warsztaty dla kadry nauczycielskiej i nie tylko. Koncert hip-hopu połączony z wykładami profilaktyczno-motywacyjnymi to forma spotkania  młodzieży z fan - idolem  zwiększająca świadomość uczestników na zagrożenia jakie stwarza przyjmowanie nowych środków psychoaktywnych. Spotkanie młodzieży w trakcie koncertu ze znanymi sportowcami zachęci ich do podejmowania wyboru wartości sprzyjających zdrowemu trybowi życia. ,,Jesteśmy Czyści” to gra terenowa skupia swoją uwagę uczestników na kreatywnym pokonywaniu porażek, wzmacniając ich kompetencje miękkie. Realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania, którego rozstrzygnięcie spodziewane jest od maja bieżącego roku. 

Ambasadorzy akcji #StopHejt - Dajmy młodym siłę