Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 30 stycznia 2019

Transmisja z VI-tej Sesji Rady Miejskiej

Na środowej Sesji Rady Miejskiej podjęta zostanie uchwała budżetowa Gminy Myślenice na rok 2019. Pełen porządek obrad prezentujemy poniżej, natomiast transmisja na żywo rozpocznie się 30 stycznia o godzinie 15:00.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

Porządek obrad VI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  30 stycznia 2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z IV-tej i V-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2019 rok.
7.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.