Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 17 maja 2018

Czy pojedziemy koleją z Myślenic do Krakowa?

Być może już za kilka lat mieszkańcy Myślenic zamiast stać w korkach przed Krakowem, będą mogli do stolicy województwa dojechać… pociągiem. Samorząd województwa wspólnie z miastem Kraków, gminami Myślenice, Siepraw i Świątniki Górne pracuje nad przygotowaniem koncepcji, która określi możliwość wytyczenia tej nowej linii kolejowej. Znaczącym krokiem naprzód w tym projekcie jest podpisanie umowy współpracy pomiędzy samorządami, która umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji.

Kolej w Małopolsce ma się coraz lepiej – po rozwijaniu tras w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, przyszedł czas na dalszy krok – i wytyczenie zupełnie nowych linii. Trasą, o której mówi się w ostatnich latach najwięcej, jest możliwość zbudowania połączenia kolejowego między Krakowem i Myślenicami.

- Od kilku lat udowadniamy w Małopolsce, że kolej to najlepszy możliwy wybór – zarówno pod kątem wygody, czasu, jak i ceny biletów. Wymagało to ogromnej pracy, środków zainwestowanych w tabor, ale udało się! Zaledwie wczoraj Kolejami Małopolskimi przejechała 15-milionowa pasażerka. To więc oczywiste, że wybiegamy myślą w przyszłość i rozważamy rozbudowę kolejowej sieci o nowe linie. Myślenice są wyborem wręcz naturalnym – bo jeśli szukamy alternatywy dla ciągłych korków na zakopiance, to pożądanym rozwiązaniem jest pociąg – podkreślał w czwartek w Myślenicach marszałek Jacek Krupa.

Właśnie dlatego Województwo Małopolskie wspólnie z samorządami, przez teren których potencjalnie może przebiegać nowa linia, postanowiło rozpocząć współpracę przy tym projekcie. Pierwszym krokiem do tego był podpisany we wrześniu ub. r. list intencyjny. Teraz czas na kolejny etap – umowę współpracy, która szczegółowo określa rolę poszczególnych samorządów w tej gigantycznej inwestycji. Wraz z Województwem Małopolskim dokument podpisali: miasto Kraków oraz gminy Myślenice, Siepraw i Świątniki Górne.

Umowa otwiera kolejne możliwości działania – bo samorządy oprócz woli współpracy, zadeklarowały też konkretną kwotę, jaką przeznaczą na przygotowanie koncepcji nowej linii. Województwo Małopolskie ze swojego budżetu dołoży 150 tys. zł, gminy miejskie Kraków i Myślenice – po 100 tys. zł, gminy Świątniki Górne i Siepraw – po 50 tys. zł. Szacunkową wartość zamówienia wycenia się więc na ok. 450 tys. zł.

W efekcie w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie koncepcji z elementami studium wykonalności projektu pn. „Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”. Koncepcja ma analizować tę inwestycję bardzo dokładnie – określać nie tylko możliwość jej powstania, szacowany koszt, ale też rozważać różne warianty tras i rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, potrzebnej infrastruktury. Eksperci będą też sprawdzać poszczególne możliwości pod takim kątem, by w przyszłości było możliwe objęcie wspomnianych gmin systemem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

- Województwo jest najsilniejszym samorządem w Małopolsce, najbardziej prężnym i najbardziej mobilnym, a co najważniejsze ma doświadczenie w zarządzaniu transportem kolejowym, o który w tym przyapadku nam chodzi. Dlatego dziękujemy panu Marszałkowi Jackowi Krupie, który został liderem prowadzącym to przedsięwzięcie i już teraz wykłada największe pieniądze na opracowanie studium wykonalności budowy kolei  - dodał na czwartkowym spotkaniu burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Maciej Ostrowski.

Tekst i foto: malopolska.pl