LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 14 stycznia 2022

Dodatek osłonowy w ramach wzrostu cen energii i żywności

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) wprowadzony został dodatek osłonowy, będący ważnym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Skierowany jest on do gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych, a wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, informujemy Mieszkańców o możliwości uzyskania wsparcia w ramach rządowego dodatku osłonowego w formie zwyczajowo przyjętej, za pośrednictwem lokalnych mediów oraz na stronie internetowej Państwa Urzędu. Obowiązek przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dodatku osłonowego spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Składanie wniosków przez gminy do Wojewody odbywać się będzie w cyklu kwartalnym do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, z wyjątkiem I kwartału 2022 roku, kiedy to wnioski o przyznanie dotacji składane będą do 15 lutego 2022 roku. Dotacja przekazywana będzie przez Wojewodę gminom w miesięcznych ratach.