LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 30 maja 2017

Fotowoltaika: Nabór wniosków tylko do 23 czerwca 2017

5 czerwca 2017 r. rozpoczynamy przyjmowanie ankiet wraz z umową na przygotowanie analizy możliwości udziału w programie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych. 

Inwestycja umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd, przy jednoczesnej ochronie środowiska. 

Poziom dofinansowania wynosi aż 60% (minus podatek VAT).

Przyjmowanie deklaracji potrwa do 23 czerwca 2017. Należy je składać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (ul. Rynek 8/9, pok. nr 18 lub 12) w godzinach pracy urzędu.
Telefon kontaktowy - (12) 639 23 27,      (12) 639 23 18

O zakwalifikowaniu do programu nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Prezentacja

Ankieta

Umowa dla mieszkańców - analiza techniczna

 

Zasady uczestnictwa w projekcie:

- Wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat (tzw. okres trwałości projektu) od momentu zakończenia realizacji projektu.

- Ostatecznymi beneficjentami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli w gospodarstwie domowym, w którym będzie montowana instalacja prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis.

- Wniesienie ustalonego finansowego wkładu własnego wraz z obowiązującym podatkiem VAT. W projekcie nie uczestniczy żaden bank komercyjny nie ma wymogu zaciągania kredytu bądź pożyczki.

- Dom na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna musi byś zasiedlony do 31.12.2017 r.

- Prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystany tylko na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego

- System rozliczenia dotyczy zapotrzebowania na energię nie związaną z działalnością gospodarczą.

- Nadwyżka (nieskonsumowany wyprodukowany prąd) odprowadzany będzie do sieci z której następnie będzie mógł być pobrany w stosunku 1kw wprowadzony do sieci = 0,8kw pobranego z sieci

- Gdy instalacja fotowoltaiczne nie pracuje (noc) prąd pobierany jest z sieci energetycznej.

Terminarz:

- 5 -23 2017 czerwca nabór ankiet (należy złożyć ankietę informacyjną wraz z umową na przeprowadzenie diagnozy technicznej możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej u beneficjenta), ankiety należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 pok. nr 18.

- Do 22 czerwca 2017 roku należy wpłacić 258,30 PLN aby została przeprowadzona diagnoza techniczna (kwota zwracana będzie tylko w razie braku możliwości technicznej montażu instalacji fotowoltaicznej u beneficjenta)

- W terminie 1-30 lipca 2017 zostanie przeprowadzona diagnoza u beneficjenta ( po przeprowadzeniu diagnozy i zakwalifikowaniu się do montażu instalacji fotowoltaicznej nie będzie możliwości z wycofania się z projektu)

- III kwartał 2017 roku Gmina Myślenice złoży wniosek o dofinansowanie dla beneficjentów z Gminy Myślenice do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

- III kw. 2017r. – II kw. 2018 r. ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

- III kw. 2018 r. przetarg wyłaniający wykonawcę oraz sprzęt,

- III kw. 2018 wpłata wkładu własnego, rozpocznie się montaż instalacji u beneficjentów.

O projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - czytaj więcj