LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 29 marca 2024

Gmina Myślenice wesprze renowację polichromii w zabytkowym kościele w Trzemeśni

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z księdzem proboszczem Parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Trzemeśni na udzielenie dotacji celowej na realizację prac w zabytkowym Kościele p.w. św. Klemensa w Trzemeśni. Na ten cel Gmina Myślenice pozyskała środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 483 346,07 zł.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych Rady Miejskiej w Myślenicach, w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni” w budżecie Gminy Myślenice wygospodarowano środki, które pozwolą na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem prac restauratorskich. Gmina Myślenice na ten cel pozyskała rządowe dofinansowanie.

- Bardzo się cieszę, nasz samorząd pomoże w renowacji polichromii w zabytkowym kościele pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni. Dzięki naszemu zaangażowaniu w pozyskanie środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, podejmujemy istotny krok w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i odnowę polichromii w zabytkowym kościele. To inwestycja nie tylko w materialne dobro, ale przede wszystkim w ducha i dziedzictwo miejscowości Trzemeśnia. Dzięki temu przedsięwzięciu, Trzemeśnia będzie mogła cieszyć się odrestaurowanym kościołem, stanowiącym ważny element historii parafii pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni - mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Całość inwestycji po postępowaniu zakupowym kosztować bęzie 580 038,48 zł, przy czym kwota promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład wyniesie 483 346,07 zł, natomiast zaplanowany wkład Parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Trzemeśni to 96 692,41 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2025 r. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 2 kwietnia 2025 r,

Drewniany kościół w Trzemeśni koło Myślenic został zbudowany około 1780 roku, po tym jak wcześniejsza świątynia została zniszczona przez powódź. Jest to budowla jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze. Od zachodu bryłę wzbogaca wieża z pozorną izbicą. Z boku nawy od południa znajduje się nowsza kaplica. Wnętrze kościoła nakryte jest stropem. Strop i ściany pokrywa bogata polichromia z początku XX wieku. Wyposażenie pochodzi z epoki baroku i rokoka, ale posiada również elementy starsze. W nowym murowanym kościele znajduje się cenny późnogotycki tryptyk z około 1460 roku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący z tej drewnianej świątyni. Kościół pw. Świętego Klemensa w Trzemeśni to jeden z najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego Gminy Myślenice.