LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Informacja dla mieszkańców posiadających instalacje solarne w ramach gminnego projektu w latach 2015-2017

Informacja dla mieszkańców posiadających instalacje solarne zamontowane przez Gminę Myślenice w latach 2015-2017 w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

W związku z zakończeniem trwałości projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ramach projektu pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W GMINACH : NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, SKAWINA ORAZ MIECHÓW NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ DOMACH PRYWATNYCH” informuję, iż zgodnie z §7 umowy zawartej pomiędzy Gminą Myślenice, a mieszkańcem biorącym udział w projekcie z dniem 15 czerwca 2022 roku bez dodatkowych opłat stał się własnością Mieszkańca. Przejście prawa własności Układu potwierdzone zostanie protokołem przekazania podpisanym przez Mieszkańca oraz Gminę Myślenice.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 15 czerwca 2022 roku obowiązek ubezpieczenia instalacji przechodzi na mieszkańca.

W celu podpisania protokołu przekazania  proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój nr 75 i 76 nr telefonu 12 639 23 27 w godzinach pracy Urzędu.