Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowita wartość projektu wynosi 9 319 334, 31 zł
Wartość dofinansowania wynosi 5 999 999,96 zł
Wkład własny wynosi 1 999 999,99 zł

Projekt obejmuje budowę 9 ścieżek pieszo-rowerowych wokół Zbiornika Dobczyckiego na terenie Gminy Myślenice. Długość wyznaczonych ścieżek wynosi 16,88 km. 90% ścieżek wytyczonych jest po istniejących traktach i drogach polnych. Ścieżki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Raby. Wszystkie ścieżki realizowane w ramach projektu łączą się w jedną pętlę ze ścieżkami planowanymi do realizacji w sąsiednich gminach położonych bezpośrednio przy Zbiorniku. Odcinki położone na prawym brzegu Raby, biegnące w kierunku zbiornika są kontynuacją istniejącej ścieżki biegowo – rowerowej, która rozpoczyna się w parku miejskim na Zarabiu. Dalej ścieżka biegnie prawym brzegiem rzeki i dochodzi do Zbiornika Dobczyckiego, następnie jego wałami prowadzi do miejscowości Droginia, gdzie łączy się z punktem widokowym objętym osobnym projektem. Dalej ścieżka prowadzi po drodze powiatowej w kierunku miejscowości Dobczyce i Siepraw. Z Sieprawia wchodzi z powrotem na teren Gminy Myślenice wzdłuż rzeki Raby i przez miejscowość Borzęta dochodzi do miasta, po czym lewym brzegiem Raby zatacza pętlę wokół Zbiornika i wraca na Zarabie.

Dodatkowo projekt obejmuje budowę asfaltowej ścieżki dla rolkarzy, która rozpoczynać się będzie przy Centrum Sportu i Rekreacji, a w okolicach Dolnego Jazu zatoczy pętlę i wróci na teren parkingu.

Data podpisania umowy o dofinansowanie 22.10.2018

Projekt „Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Powiązane informacje:
Kolejne miliony na inwestycje wokół Zbiornika Dobczyckiego