Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rozeznania cenowo - rynkowe


Rozeznania cenowo - rynkowe 2018
 


Zapytanie cenowe
W zakresie dostawy zestawu piknikowego

Zapytanie cenowe
Formularz oferty


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice

Zapytanie cenowe
Formularz oferty
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślencie

Zapytanie cenowe
Formularz oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie cenowe
Transport podczas V Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2018

Zapytanie cenowe
Załącznik

Protokół z przeprowadzonego postępowania


Zapytanie cenowe
Transport podczas V Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2018

Zapytanie cenowe
Załącznik
Zawiadomienie o anulowaniu postępowania


Zapytanie cenowe
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium

Zapytanie cenowe
Koncepcja rozbudowy
Oferta cenowa
Informacja o zmianach w zapytaniu
Zapytanie cenowe plik zamienny

Protokół z przeprowadzonego postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice w ramach Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2018

Zapytanie cenowe
formularz oferty
protokół z postępowania


Zapytanie cenowe
“Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium”.

Zapytanie cenowe
Koncepcja rozbudowy
Oferta cenowa
Informacja o unieważnieniu


Zapytanie ofertowe
Pełnienie roli Operatora w ramach Projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice"

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1- Oferta cenowa
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Umowa
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rozeznanie cenowo - rynkowe 
Pełnienie roli Operatora w ramach Projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice"

Zapytanie cenowe
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Unieważnienie postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
Dostawa 2 szt. pojazdów terenowych typu  ATV (quadów), 1 szt. przyczepki do transportu osób poszkodowanych oraz 1 szt. przyczepy do transportu pojazdu typu ATV (quad)” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zapytanie cenowe
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2  - wzór formularza oferty

Odpowiedzi na pytania #1
Odpowiedzi na pytania #2

Protokół z przeprowadzonego postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
Dostawa hali namiotowej - Myślenicki Budżet Obywatelski "Duży namiot -  fajna sprawa, z nim udana jest zabawa".

Zapytanie cenowe
Formularz ofertowy
protokół z postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
„Dostawa 4 kpl. zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz 2 kpl. defibrylatorów z funkcją dziecięcą”

Zapytanie cenowe
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
protokół z postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

czytaj więcej
formularz oferty
remont sanitariatów na parterze - kosztorys ślepy - przedmiar
roboty remontowe Galerii - kosztorys ślepy - przedmiar


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie opracowania projektu budowy boiska sportowego w miejscowości Borzęta

czytaj więcej
formularz oferty
zał. nr 1. Mapa poglądowa
zał. nr 2. OPZ
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa chodnika przy ul. Słowackiego:

czytaj więcej
oferta cenowa
przedmiar robót
informacja dla wykonawców
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice w ramach Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2017

czytaj więcej
formularz oferty
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślencie

czytaj więcej
formularz oferty
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy koszulek i kominów reklamowych dla Gminy Myślenice

czytaj więcej
formularz oferty
protokół
informacja o ponownym wyborze oferty

Rozeznania cenowo rynkowe 2014 - 2016