LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 22 listopada 2022

Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla myślenickiego Centrum Usług Społecznych

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Sekretarz Stanu w MRiPS Stanisław Szwed przyznali nagrody z okazji Dnia Pracownika Społecznego - wyróżnienie trafiło też do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z dyrektor Centrum Usług Społecznych Małgorzatą Aleksandrowicz i Anetą Braś odebrali nagrodę za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej! Gratulujemy kierownictwu CUS w Myślenicach i dziękujemy za pracę niosącą pomoc i wsparcie mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice.

W tym roku laureaci z całej Polski otrzymali m.in. 10 nagród indywidualnych i 8 nagród zespołowych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej złożyła podziękowania wszystkim osobom pracującym w pomocy społecznej za wyjątkowo ciężką pracę oraz niesienie każdego dnia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

- Dziękuję pracownikom socjalnym i wszystkim pracującym w pomocy społecznej za Waszą ciężką pracę, która - co trzeba podkreślić - jest wyjątkowo trudna, odpowiedzialna, wymaga ofiarności i poczucia swego rodzaju misji niesienia pomocy. Nie brakuje wam trudnych sprawdzianów, bo przecież mamy czas pandemii i wojnę w Ukrainie – powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Z kolei wiceminister Stanisław Szwed, podkreślając również wyjątkowy charakter pracy kilkudziesięciu tysięcy pracowników socjalnych przypomniał, że polityka społeczna ma szeroki wymiar.

- Można wymienić m. in. pomoc dla osób niesamodzielnych i wsparcie dodatkowe w kwocie 500 zł, są programy takie jak „Opieka wytchnieniowa". „Asystent Osób Niepełnosprawnych" czy Korpus Wsparcia Seniorów – zaznaczył wiceminister Stanisław Szwed.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złożył również burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, podkreślając ważną rolę społeczną pracowników spocjalnych, na których mieszkańcy Gminy Myślenice mogą zawsze liczyć będąc w potrzebie.

- Kieruję wyrazy wdzięczności do wszystkich Pracowników Socjalnych, którzy na co dzień działają na rzecz potrzebujących. Dziękuję pracownikom Centrum Usług Społecznych w Myślenicach oraz współpracującym jednostkom pomocniczym przede wszystkim za to, że mieszkańcy zawsze mogą na Was liczyć! Życzę, by Wasza trudna i wymagająca, ale bardzo potrzebna praca, niosła osobistą satysfakcję z dobra okazywanego drugiemu człowiekowi. Doceniając i dziękując za Waszą pracę, składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.