LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 11 marca 2019

„Nie truj, wymień piec” – postępy programu

W ramach programu „Nie truj, wymień piec” mieszkańcy, którzy złożyli wcześniej wniosek i pomyślnie przeszli ocenę energetyczną budynku otrzymują dofinansowanie na wymianę starego pieca węglowego, a także mają możliwość skorzystania z finansowania przeróbki instalacji.

Gmina Myślenice otrzymała na ten cel środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W tym programie nie ma już możliwości złożenia wniosku, gdyż w najbliższym czasie realizowane będą kolejne pozycje z listy zamkniętej jeszcze w 2016 roku.

- Na ten moment rozliczone zostały 182 wnioski mieszkańców Gminy Myślenice, w ramach których wymieniono stare nieefektywne piece węglowe na ekologiczne. Łącznie zamontowanych zostało już 149 pieców gazowych oraz 33 piece na biomasę. Ponadto w stu przypadkach sfinansowana została przeróbka instalacji centralnego ogrzewania – mówi Barbara Bylica, p.o. naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Dotychczas na wymianę źródeł ciepła w ramach realizowanego Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” zainwestowano już 1 992 993,72 zł. W ostatnim czasie zawnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o kolejną zaliczkę wysokości 500 000 zł, która zostanie przeznaczona na wymianę pieców u kolejnych mieszkańców Gminy Myślenice zakwalifikowanych do niniejszego projektu. Gmina Myślenice złożyła również kolejny wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w konkursie organizowanym przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego jednak jego wyniki znane będą dopiero w czerwcu 2019 r.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców starych nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły gazowe lub na biomasę, jednak w chwili obecnej w Urzędzie Miasta i Gminy nie ma możliwości złożenia wniosku.

Program „Czyste Powietrze” szansą na dofinansowanie

Aktualnie, każdy zainteresowany wymianą starego kotła węglowego na kocioł gazowy, kocioł na biomasę, pompę ciepła, system ogrzewania elektrycznego, czy też dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl w zakładce „Czyste Powietrze”.