LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 29 listopada 2017

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odnosząc się do niektórych publikacji medialnych w sprawie zapadłego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczącego dokumentacji "spółki prywatno-gminnej", pragnie przestawić rzetelne i merytoryczne stanowisko w tej sprawie.

Otóż istotą i treścią zapadłego wyroku jest to, że Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice oraz pozostali oskarżeni nie popełnili przestępstwa. Oskarżeni byli w tej sprawie 4-krotnie uniewinniani.

Ostatecznie sprawa zakończyła się prawomocnym umorzeniem postępowania, co oznacza, że Burmistrz oraz pozostałe osoby zostali definitywnie oczyszczeni z zarzutu popełnienia przestępstwa. Sprawa zakończyła się zatem porażką Prokuratury i zgodnie art. 17 kodeksu postępowania karnego nie powinna w ogóle trafić do sądu. Niestety koszty wieloletniego postępowania (wszczętego niepotrzebnie przez Prokuraturę) obciążą Skarb Państwa.