LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 23 maja 2019

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gminie Myślenice

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000) w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wód w rzekach oraz pogarszającą się sytuacją powodziową Gminy Myślenice

Ogłaszam od godz. 4:00 dnia 23 maja 2019
POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE
Na terenie GMINY MYŚLENICE

                                                                                                                                              Jarosław Szlachetka

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Przypadki zagrożeń powodziowych należy zgłaszać do:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 12 373 41 20
- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UMiG Myślenice, tel. 12 373 90 30, 12 372 90 31, 12 639 23 75