LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 21 czerwca 2022

Ponad pół miliona złotych na „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Myślenice otrzymała kolejne rządowe wsparcie finansowe, a niebagatelna kwota 412 189,60 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie stołówek oraz kuchni wydających posiłki uczniom w sześciu gminnych szkołach podstawowych. Gmina Myślenice z własnego budżetu dofinansuje realizację projektu w kwocie nieco ponad 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie Gmina Myślenice pozyskała w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków.

- Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie poprzez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. Cieszę się, że pozyskujemy kolejne duże środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To duże wsparcie dla wyposażenia i rozbudowy kuchni oraz stołówek, a co za tym idzie stworzenie lepszych warunków dla dzieci z sześciu miejscowości wiejskich w naszej gminie, które dzięki dofinansowaniu będą mogły liczyć na wyżywienie i lepsze warunki edukacyjne – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Wykaz placówek zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2022

L.p.

Nazwa placówki

Ze środków z dotacji

Wkład własny

Całkowity koszt zadania

  1.  

SP Borzęta

 

64 000,00

16 000,00

80 000,00

  1.  

SP Bysina

 

80 000,00

20 000,00

100 000,00

  1.  

SP Droginia

 

79 976,00

19 994,00

99 970,00

  1.  

SP Jasienica

 

47 768,00

11 942,00

59 710,00

  1.  

SP Osieczany

 

64 132,00

16 033,00

80 165,00

  1.  

SP Poręba

 

76 313,60

19 078,40

95 392,00

RAZEM:

412 189,60

103 047,40

515 237,00

 

To nie pierwsze dofinansowanie dla Gminy Myślenice. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 udało się doposażyć stołówki szkolne w:

  • Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach
  • Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach
  • Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach
  • Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach