Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 11 stycznia 2019

Prezes MARG odwołany

Daniel Piskorski nie jest już szefem Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. Ze stanowiska jednogłośnie odwołała go rada nadzorcza. Odwołanie nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w gospodarce finansowej Spółki, naruszeniem przez dotychczasowego Prezesa przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec spółki MARG pan Daniel Piskorski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w dniu 10 stycznia 2019 r. Odwołanie pana Daniela Piskorskiego nastąpiło na wniosek Gminy Myślenice – większościowego udziałowca spółki.

Jednocześnie na stanowisko nowego prezesa został powołany pan Witold Rozwadowski.  Witold Rozwadowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez wiele lat pracował w tut. Urzędzie Miasta i Gminy m.in. w latach 1999-2003 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Gazety Myślenickiej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pełniąc funkcję z-cy dyrektora  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Zastępcy dyrektora Departamentu Administracyjno – Gospodarczego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.