Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Rada Miejska podjęła uchwałę o zawierzeniu losów gminy Matce Bożej Myślenickiej

Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach podjęto uchwałę o zawierzeniu dalszych dziejów i losów Miasta i Gminy Myślenice opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej, której Cudowny Wizerunek obchodzi w tym roku jubileusz 50. rocznicy koronacji.

Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa odbędzie się w sobotę 24 sierpnia o godz. 11:00 na myślenickim Rynku pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Saltvatore Pennacchio. Przez cały rok w Myślenicach zorganizowano wiele wydarzeń i nabożeństw Maryjnych w ramach jubileuszowego roku 50-lecia koronacji. To właśnie w związku z tym szczególnym dla myśleniczan wydarzeniem, zwołano nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.

Obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach rozpoczęło przedstawienie rysu historycznego Cudownego Wizerunku Matki Bożej Pani Myślenickiej, którąprzedstawił ks. doktor Michał Piela, a następnie radni przegłosowali przyjęcie przedmiotowej uchwały o zawierzeniu dalszych losów Miasta i Gminy Myślenice Pani Myślenickiej.

- Serdecznie dziękuję za zorganizowanie nadzwyczajnej sesji w związku z pięknymi okolicznościami, jakimi jest 50-lecie Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej. Patrząc na podjętą przez radnych uchwałę mam przed oczami całą historię, 400 lat szczególnej obecności Matki Bożej w znaku tego obrazu, ale też przyszłość, bo to historyczny gest. Przyszłe pokolenia będą wracać do tego dnia, a podjęcie uchwały o zawierzeniu losów i dziejów Gminy Myślenice Pani Myślenickiej to jest coś, co się Matce Bożej od nas należy. Dziękuję również Radzie Miasta oraz burmistrzowi za wszelką pomoc okazaną przy organizacji Jubileuszu, na który serdecznie zapraszam w sobotę 24 sierpnia o 11:00 na myślenickim Rynku – mówił na sesji ks. Zdzisław Balon, proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

- Podjęta przez radnych uchwała to kartka z życzeniami dla Matki Bożej Myślenickiej na złoty jubileusz 50-lecia Koronacji Jej Cudownego Wizerunku. Jako władze samorządowe musimy pamiętać, że nasze myślenickie Sanktuarium wraz z Cudownym Obrazem Pani Myślenickiej to szczególne miejsce dla naszego miasta. Jak mówił w koronacyjnym kazaniu Karol Wojtyła – Myślenice nie mają cenniejszego klejnotu. Gmina Myślenice musi więc współpracować z Parafią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, aby to miejsce stawało się coraz bardziej znanym miejscem kultu Matki Bożej. Kto wie, być może kiedyś dorównamy pod tym względem Kalwarii Zebrzydowskiej – dodał Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Rys historyczny Cudownego Obrazu Matki Bożej Pani Myślenickiej

Według różnych informacji źródłowych, Obraz Matki Bożej Pani Myślenickiej, został namalowany w XVI lub XVII wieku przez artystę we Włoszech lub przez artystę wywodzącego się ze środowiska manierystów praskich. Obraz został przywieziony do Krakowa przez księcia Jerzego Zbaraskiego.

Dzięki zabiegom rzemieślnika Marcina Grabysza, obraz przybył do Myślenic w wyniku splotu wydarzeń związanych z wybuchem epidemii dżumy, która prześladowała mieszkańców Krakowa w 1624 r. Następnie w 1633 r. w sposób uroczysty przeniesiono cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem do kościoła parafialnego w Myślenicach, w którym na stałe zagościł. Natomiast od 1646 r. Matka Boża Pani Myślenicka w tym świętym wizerunku, zadomowiła się w przykościelnej kaplicy ufundowanej przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, jako wotum wdzięczności za ocalenie jego syna od ciężkiej choroby. Od tego czasu Matka Boża w cudownej ikonie przebywa w myślenickim sanktuarium, włodarzy i przewodzi ludzkim sercom, które pragną jej kierownictwa duchowego. Matka Boża Pani Myślenicka w tym obrazie złączyła się historią wspólnoty Ziemi Myślenickiej, której asystuje, służy pomocą i dyskretnie się nią opiekuje.

Wizerunek Matki Bożej Myślenickiej nieustannie otaczany był i jest szczególną czcią oraz modlitwą. 24 sierpnia 1969 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej kardynał Karol Wojtyła dokonał koronacji obrazu. Aktualnie w bieżącym roku przeżywamy Jubileusz 50-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej.

Z tej racji Rada Miasta i Gminy Myślenice przyłączając się do wyjątkowych obchodów postanawia uczcić w sposób symboliczny i uroczysty ten podniosły Jubileusz podejmując uchwałę w sprawie zawierzenia dalszych dziejów i losów  Miasta i Gminy Myślenice macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej na sesji nadzwyczajnej.