LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 19 września 2022

Spotkanie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w ramach wspólnych działań z Miastem Kraków

Na zaproszenie burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetki w magistracie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, a także Miasta Kraków oraz gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w obszarze szeroko rozumianej mobilności. Omawiane zagadnienia dotyczyły działań, planów w zakresie współpracy i rozwoju obszaru metropolitalnego poszerzonego o członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Tematami jakie przyświecały spotkaniu było planowanie zrównoważonego transportu publicznego, rozwój infrastruktury, wspólna polityka biletowa, rozwój współpracy ponadlokalnej celem wypracowywania wspólnych rozwiązań w obszarze komunikacji na terenie Krakowa i sąsiadujących bezpośrednio oraz pośrednio z nim gmin.

Przypomnimy, że utworzone niedawno Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru.

Takie, i mamy nadzieję kolejne spotkania oraz rozmowy, przyczynić się mają do lepiej zaplanowanych działań, aby rozwój działającego wspólnie całego obszaru zaspokajał potrzeby jego mieszkańców.