LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 05 stycznia 2018

Stawki opłat za wywóz odpadów na rok 2018

Zachęcamy do zapoznania się z filmowym materiałem informacyjnym dotyczącym opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Myślenice. Z początkiem 2018 roku wzrasta stawka za wywóz odpadów, a w materiale filmowym przedstawiamy powody wprowadzonych zmian.

Głównym powodem jest wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środowiska. W tym roku stawka ta dla Gminy Myślenice wynosi 24,15 zł. W świetle nowych przepisów kwota ta w następnym roku wzrośnie aż do 140 zł. Niestety opłata z roku na rok rośnie, a w 2020 roku osiągnie 270 zł za tonę

Cały system gospodarki odpadami opiera się na samofinansowaniu. Oznacza to, że samorząd nie ma możliwości dopłacania do zbiórki odpadów. Koszty związane z odbiorem śmieci w całości muszą być dzielone na ich wytwórców, czyli mieszkańców. W związku ze wzrostem wydatków na ten cel w górę pójść muszą i opłaty. W Gminie Myślenice wzrost tej opłaty powoduje wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z 8,20 od osoby w roku bieżącym do 9,90 w roku 2018. Podniesienie opłaty do kwoty 270 zł spowoduje dalszy wzrost kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. W tym celu Radni KW Macieja Ostrowskiego zwrócili się w ubiegłym roku z rezolucją do polskiego Rządu, aby obniżyć opłaty środowiskowe wpływające na wzrost kosztów mieszkańców za wywóz odpadów.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku znajduje się w zakładce - "Gospodarka odpadami"