Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 25 marca 2019

Transmisja z VIII-mej Sesji Rady Miejskiej

Transmisja na żywo z ósmej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 25 marca 2019 o godz. 15:00.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

Porządek obrad VIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25  marca  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z VII-mej sesji RM.
4.  Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice za rok 2018 przez Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia.
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań wykonywanych w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice.
12.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. P r z e r w a.
15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Inicjatywa Lokalna – zadanie „Wytwórnia pozytywnej energii”) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020.
17.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu użytkowego , zlokalizowanego w bloku nr 1 na Os. 1000-lecia w Myślenicach.