Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 16 maja 2018

Transmisja z XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Zapraszamy na transmisję XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach. Dzięki wprowadzonemu systemowi e-sesja mieszkańcy mają możliwość sledzenia przebiegu obrad w internecie, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Porządek obrad XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  16  maja 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII-mej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Projekty uchwał oraz informacje o poszczególnych sesjach Rady Miejskiej można znaleźć w serwisie: www.myslenice.esesja.pl