LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 07 kwietnia 2021

Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Myślenice

Eternit był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice kontynuuje program usuwania azbestu z terenu gminy. Demontaż azbestu i wymianę pokrycia dachowego należy wykonać na własny koszt, natomiast Gmina pokrywa koszty związane z odbiorem, transportem oraz utylizacją eternitu. Zdemontowane płyty azbestowo-cementowe faliste należy przygotować do odbioru na paletach, a płyty azbestowo-cementowe płaskie należy przygotować do odbioru w workach typu Big-Bag, które na ten cel będzie można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.

Przygotowany w ten sposób eternit odbierany będzie bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z miejsca uzgodnionego z podmiotem uprawnionym, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Odbiory można zgłaszać pod numerem telefonu 12 6392335.