Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

sobota, 15 września 2018

XXVIII Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich

Tradycyjnie we wrześniu na Suchej Polanie odbędzie się Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich.

PROGRAM ZLOTU  

Sobota dnia 15.09.2018 r.
(na Suchej Polanie)
- do godz. 1030 - zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie
- godz. 1100 polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem
- godz.1230 - Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej.

(obok schroniska na Kudłaczach)
- godz.1430 – Oficjalne powitanie gości
- godz.1500 – Wręczenie nagród przez organizatorów Rodzinnej Gry Terenowej “Rodzina Wolności”
- godz.1600 – Prelekcja historyczna
- godz.1640 – Koncert Zespołu „Gryps”
- godz.1800 – Ognisko Turystyczne

Niedziela dnia 16.09.2018 r.
(obok schroniska na Kudłaczach)
- godz. 900 – 1200 – konkursy sprawnościowo-obronne i krajoznawczy
- godz. 1200 – Ognisko turystyczne
- godz. 1230 – ogłoszenie wyników konkursów połączone z wręczeniem nagród oraz zakończenie Zlotu

W zlocie mogą wziąć turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.
Wpisowe na XXVII Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: 10 zł
W ramach wpisowego uczestnikowi przysługuje znaczek zlotowy oraz posiłek.
Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27 II piętro tel. 12 272 04 52, w terminach 5.09.2018 r. 12.09.2018 r. - środy w godz. 1600-1800 lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

Regulamin XXVII Małopolskiego Zlot Szlakami Walk Partyzanckich.

fot.  źródło - https://www.polskieszlaki.pl/