Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rozeznania cenowo - rynkowe


Rozeznania cenowo - rynkowe 2017
 

 

Rozeznanie cenowo - rynkowe
„Dostawa 4 kpl. zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 oraz 2 kpl. defibrylatorów z funkcją dziecięcą”

Zapytanie cenowe
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
protokół z postępowania


Rozeznanie cenowo - rynkowe
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

czytaj więcej
formularz oferty
remont sanitariatów na parterze - kosztorys ślepy - przedmiar
roboty remontowe Galerii - kosztorys ślepy - przedmiar


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie opracowania projektu budowy boiska sportowego w miejscowości Borzęta

czytaj więcej
formularz oferty
zał. nr 1. Mapa poglądowa
zał. nr 2. OPZ
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa chodnika przy ul. Słowackiego:

czytaj więcej
oferta cenowa
przedmiar robót
informacja dla wykonawców
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice w ramach Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2017

czytaj więcej
formularz oferty
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślencie

czytaj więcej
formularz oferty
protokół


Rozeznanie cenowo - rynkowe
W zakresie dostawy koszulek i kominów reklamowych dla Gminy Myślenice

czytaj więcej
formularz oferty
protokół
informacja o ponownym wyborze oferty

Rozeznania cenowo rynkowe 2014 - 2016