LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kultura

piątek, 26 lutego 2021

Relacja z sesji: Utworzenie CUS, powrót BO i ulgi dla gastronomów

Najważniejsze punkty porządku obrad trzydziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej dotyczyły utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, zwolnienia z części opłat za koncesje alkoholowe dla punktów gastronomicznych w Gminie Myślenice, podmiotowych dotacji dla samorządowych jednostek kultury, a także powrót po rocznej przerwie myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

Centrum Usług Społecznych zastąpi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. Gmina Myślenice otrzymała na przekształcenie MGOPS rządowe dofinansowanie w kwocie 3 124 766,20 zł i jest jednym z pierwszych samorządów na terenie całego kraju, który zrealizuje taki projekt. Centra Usług Społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. Kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

- Centra Usług Społecznych w myśl prezydenckiej inicjatywy uchwałodawczej zostały utworzone jako podmioty koordynujące lokalne systemy usług społecznych użyteczności publicznej, czyli usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice, a nie tylko dla tych biedniejszych lub słabszych. Centrum ma także upowszechniać społeczne formy wsparcia usługowego realizowane na zasadzie wolontariatu, samopomocy, czy pomocy sąsiedzkiej. Dzięki powstaniu tej jednostki, usługi społeczne staną się nie tylko szerzej dostępne, ale także bardziej spersonalizowane. Cieszę się, że Rada jednogłośnie poparła moją inicjatywę i przegłosowała utworzenie CUS. Obecnie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” trwają spotkania zespołu do spraw modelu CUS, który pracuje nad diagnozą potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. Dziękuje wszystkim osobom, które dotychczas zaangażowały się w realizację projektu powstania CUS w Myślenicach – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Punkty gastronomiczne zwolnione z opłat za koncesję alkoholową

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w ramach akcji pomocowej dla lokalnych przedsiębiorców sprzedających alkohol, wystąpił na sesji Rady Miejskiej z wnioskiem o zwolnienie właścicieli punktów gastronomicznych z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Przedmiotem procedowanej uchwały było zwolnienie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne na terenie Miasta i Gminy Myślenice z drugiej i trzeciej raty opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Radni przychylili się do proponowanego projektu uchwały, dzięki czemu przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zwolnieni z opłat w maju i we wrześniu. Ponadto informujemy, iż gastronomowie, którzy wpłacili do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice całość opłaty mogą zwrócić się z wnioskiem o zwrot dwóch trzecich poniesionych kosztów.

5,7 mln złotych dla samorządowych jednostek kultury

Samorządowe jednostki kultury otrzymają dotację na działalność statutową oraz prowadzenie swoich jednostek w roku 2021 w łącznej kwocie 5 750 403 zł. Ustalone w grudniu dotacje zostały zwiększone o dodatkowe 360 tys. zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na pokrycie remontu istniejących pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej. Będzie to kontynuacja rozpoczętego w 2016 roku procesu rewitalizacji zdegradowanych piwnic.

Uchwalone dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury to 3 360 000 zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, 924 400 zł dla Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz 1 466 003 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

Budżet Obywatelski 2022 reaktywacja!

Radni przyjęli uchwałę oraz regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice na rok 2022 i już niebawem poznamy dokładny harmonogram tego programu. W drugiej połowie maja rozpocznie się składanie zadań, natomiast w miesiącach od czerwca do sierpnia urzędowe wydziały merytoryczne przeprowadzą ich weryfikację na podstawie regulaminu. Głosowanie zaplanowane jest na wrzesień bieżącego roku, a realizacja zwycięskich projektów w przyszłym roku.

- Cieszę się, że po roku przerwy wracamy z Budżetem Obywatelskim i to ze zwiększonymi środkami finansowymi na pomysły mieszkańców. Jest dla mnie niezwykle ważne, by wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i wspólnie zdecydować, na co wydamy środki z budżetu miasta. W 2022 roku na realizację pomysłów mieszkańców chcemy przeznaczyć niemal milion złotych stąd zmiany, które przedłożyłem Radnym w autopoprawkach do projektu uchwały. Na zmianach regulaminu skorzystają również najmniejszy miejscowość Bulina, Chełm oraz Łęki i Zasań – dodał burmistrz Myślenic.

Całkowita kwota przeznaczona na zadania okręgowe i sołeckie wyniesie 876 200 zł, a środki na Budżet Obywatelski zasili dodatkowe 200 tys. zł, których przeznaczeniem będzie realizacja projektów ogólnomiejskich. Łączne środki wyniosą więc 1 076 200 zł.