Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Dyżury: w każdy czwartek w godzinach od 14:45 - 16:30
kontakt telefoniczny: od poniedziałku - piątku w godz 8:00 - 14:00 nr.tel. 12 63-92-385

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
pokój nr 30


Zadania komisji

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - pobierz