LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Wydziały i naczelnicy
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
kierownik biura: TĘCZYŃSKA Bogusława
telefon: 12 639 23 11

SEKRETARZ GMINY MYŚLENICE
PITALA Robert
telefon: 12 639 23 07

SKARBNIK GMINY MYŚLENICE
KURDZIEL Anita
telefon: 12 639 23 54

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
WÓJTOWICZ Lucyna
telefon: 12 639 23 43

KANCELARIA BURMISTRZA
ORZECHOWSKA Ksenia
telefon: 12 639 23 03

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
naczelnik wydziału: SPYRKA Wojciech
telefon: 12 639 23 15

WYDZIAŁ INWESTYCJI
naczelnik wydziału: ŚWIATOWIEC Agnieszka
telefon: 12 639 23 13, 12 639 23 17, 12 639 23 73 /74

 WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
naczelnik wydziału: KORDAS Anna
telefon: 12 639 23 78

EKODORADCY
telefon 12 639 23 38 - piątek - dzień wewnętrzny bez obsługi telefonicznej
e-mail: ekodoradcy@myslenice.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
naczelnik wydziału: ZELEK Beata
telefon: 12 639 23 41

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA
naczelnik wydziału: CIEMIŃSKA Małgorzata
telefon: 12 639 23 59

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
p.o. naczelnika wydziału: MLECZEK Marcin
telefon: 12 639 23 12

WYDZIAŁ PROMOCJI, WSPÓŁPRACY i SPORTU
naczelnik wydziału: BYLICA Barbara
telefon: 12 639 23 08

WYDZIAŁ MIENIA
naczelnik wydziału: KUC Elżbieta
telefon: 12 639 23 31

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
kierownik biura: WARZECHA Jacek
telefon: 12 639 23 75

BIURO DO SPRAW KADR I PŁAC
kierownik biura: DYLĄG Katarzyna
telefon: 12 639 23 53

BIURO RADCÓW PRAWNYCH
NAWRACAJ Agnieszka, KORNAFEL Sybilla, MOREK Sylwia
telefon: 12 639 23 19

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
kierownik biura: PACEK Bogdan
telefon: 12 639 23 43

BIURO BUDŻETU I ANALIZ
telefon: 12 639 23 52

WYDZIAŁ FINANSOWY
naczelnik GÓRECKA Barbara
telefon: 12 639 23 63

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
naczelnik wydziału: BARAN Beata
telefon: 12 639 23 46

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
DYBEŁ Krzysztof
telefon: 12 639 23 43

STRAŻ MIEJSKA
komendant: KASICKI Artur
telefon: 12 639 23 22

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik urzędu: HUDASZEK Agnieszka
telefon: 12 639 23 25

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY
dyrektor: KASPRZYK Magdalena
telefon: 12 639 23 39