Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Wydziały i naczelnicy
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
kierownik biura: TĘCZYŃSKA Bogusława
telefon: 12 639 23 11

SEKRETARZ GMINY MYŚLENICE
PITALA Robert
telefon: 12 639 23 07

SKARBNIK GMINY MYŚLENICE
KURDZIEL Anita
telefon: 12 639 23 54

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
WÓJTOWICZ Lucyna
telefon: 12 639 23 43

KANCELARIA BURMISTRZA
ORZECHOWSKA Ksenia
telefon: 12 639 23 03

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
p.o. naczelnika wydziału: SPYRKA Wojciech
telefon: 12 639 23 15

WYDZIAŁ INWESTYCJI
naczelnik wydziału: ŚWIATOWIEC Agnieszka
telefon: 12 639 23 13, 12 639 23 17, 12 639 23 73 /74

 WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
p.o. naczelnika wydziału: KORDAS Anna
telefon: 12 639 23 78

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
naczelnik wydziału: ZELEK Beata
telefon: 12 639 23 41

WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU
naczelnik wydziału: CIEMIŃSKA Małgorzata
telefon: 12 639 23 59

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
naczelnik wydziału: SZCZECIŃSKI Janusz
telefon: 12 639 23 14

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
p.o. naczelnika wydziału: BYLICA Barbara
telefon: 12 639 23 27

WYDZIAŁ MIENIA
naczelnik wydziału: KUC Elżbieta
telefon: 12 639 23 31

WYDZIAŁ MIENIA - REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
kierownik referatu: GÓRKA Jacek
telefon: 12 639 23 36

WYDZIAŁ MIENIA - REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
telefon: 12 639 23 35

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
kierownik biura: WARZECHA Jacek
telefon: 12 639 23 75

BIURO DO SPRAW KADR I PŁAC
kierownik biura: DYLĄG Katarzyna
telefon: 12 639 23 53

BIURO RADCÓW PRAWNYCH
kierownik biura: SZLÓSARCZYK Szymon
RATUŁOWSKA Paulina, ŻAK Wacław
telefon: 12 639 23 19

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
kierownik biura: PACEK Bogdan
telefon: 12 639 23 43

BIURO BUDŻETU I ANALIZ
telefon: 12 639 23 52

WYDZIAŁ FINANSOWY
naczelnik PARDYAK Zofia
telefon: 12 639 23 63

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
naczelnik wydziału: BARAN Beata
telefon: 12 639 23 46

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DYBEŁ Krzysztof
telefon: 12 639 23 56

STRAŻ MIEJSKA
komendant: BURKAT Tomasz
telefon: 12 639 23 22

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik urzędu: HUDASZEK Agnieszka
telefon: 12 639 23 25

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY
dyrektor: KASPRZYCKA Danuta
telefon: 12 639 23 00 wew. 415