Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Wydziały i naczelnicy
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
kierownik biura: TĘCZYŃSKA Bogusława
telefon: 12 639 23 11
info@myslenice.pl

SEKRETARZ GMINY MYŚLENICE
PITALA Robert
telefon: 12 639 23 07
info@myslenice.pl

SKARBNIK GMINY MYŚLENICE
KURDZIEL Anita
telefon: 12 639 23 54
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
naczelnik wydziału: CZAPLAK - MNICHOWSKA Elżbieta
telefon: 12 639 23 78
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI
naczelnik wydziału: ŚWIATOWIEC Agnieszka
telefon: 12 639 23 13, 12 639 23 17, 12 639 23 73 /74
info@myslenice.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ARCHITEKTURY

12 639 23 72
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
naczelnik wydziału: ZELEK Beata
telefon: 12 639 23 41
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU
naczelnik wydziału: MARZEC Renata
telefon: 12 639 23 59
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
naczelnik wydziału: 
telefon: 12 639 23 00
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
p. o. naczelnika wydziału: BYLICA Barbara
telefon: 12 639 23 08
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ MIENIA
p. o. naczelnika wydziału: KUC Elżbieta
telefon: 12 639 23 31
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
p. o. naczelnika wydziału: KORDAS Anna
telefon: 12 639 23 27
info@myslenice.pl

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OIN
kierownik biura: WARZECHA Jacek
telefon: 12 639 23 75
info@myslenice.pl

RADCY PRAWNI
ŻAK Wacław, SZLÓSARCZYK Szymon
telefon: 12 639 23 19
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY
naczelnik PARDYAK Zofia
telefon: 12 639 23 63
info@myslenice.pl

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
p. o. naczelnika wydziału: BARAN Beata
telefon: 12 639 23 46
info@myslenice.pl

STRAŻ MIEJSKA
komendant: BURKAT Tomasz
telefon: 12 639 23 22
info@myslenice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik urzędu: DZIADEK Ewa
telefon: 12 639 23 25
info@myslenice.pl

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY
dyrektor: KASPRZYCKA Danuta
telefon: 12 639 23 00 wew. 415
zeo@myslenice.pl