LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Symbole Myślenic
 

Herb Myślenic przedstawia w polu błękitnym na zielonym pagórku takież drzewo pomiędzy dwoma srebrnymi toporami, z ostrzami skierowanymi na zewnątrz, oraz dwoma zielonymi krzewami. Herb nawiązuje do pierwotnego położenia miasta Myślenice na leśnym karczowisku i uzyskanych przez miasto uprawnień do karczunku terenów leśnych nadanych w 1342 r, przez króla Kazimierza Wielkiego. Herb potwierdzony przez MSW RP 18 czerwca 1937 r (Monitor Polski, nr 144, poz. 241), potwierdza w zasadzie herb nadany przez władze austriackie 2 marca 1797 r. Herbem miasta Myślenice jest wizerunek z pieczęci herbowej datowanej na XIV wiek. Wizerunek Herbu można wykorzystać według zasad określonych przez Burmistrza.

 


Flaga miasta Myślenice składa się z trzech ukośnych pasów - zielonego, białego, niebieskiego - biegnących od górnego lewego rogu do dolnego prawego: w górnym prawym rogu trójkąt koloru zielonego, przez środek Flagi biegnie skośny pas koloru białego, na którym umieszczony jest Herb miasta Myślenice.  W dolnym lewym rogu trójkąt koloru niebieskiego. Trójkąty koloru zielonego i niebieskiego odpowiadają tej samej wielkości.
 


Fontanna Tereska,  nie wiadomo dlaczego myśleniczanie nazwali kobiecy posąg z fontanny na Rynku miasta "Tereską". Pewne jest, że fontannę wzniesiono w 1893 roku na miejscu popularnej sadzawki i było to niedługo po uruchomianiu w mieście wodociągów. Fontanna ma kształt studni, pośrodku której na postumencie stoi wdzięczna żeliwna figura kobiety. Ubrana jest w strój grecki, a na ramieniu trzyma hydrię - naczynie, które w starożytności służyło do przechowywania wody.