LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Komisje Rady
 


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. BISZTYGA Czesław
2. BŁACHUT Józef
3. CACHEL Jerzy

4. DYLĄG Halina
5. FITA Mirosław
6. GRZYBEK Andrzej
7. JAŚKOWIEC Małgorzata
8. KUTRZEBA Izabela - Zastępca Przewodniczącego komisji
9. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
10. MALINOWSKI Wojciech
11. MOTYKA Piotr
12. OSTROWSKI Kamil
13. PODMOKŁY Bogusław 
14. PODMOKŁY Jan
15. STANKIEWICZ Bogusław - Przewodniczący Komisji
16. SZCZOTKOWSKI Wacław
17. TOPA Stanisław
18. WIERZBA Czesław
19. WÓJTOWICZ Tomasz
20. GABLANKOWSKI WOJCIECH


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. AMBROŻY Grażyna

2. GABLANKOWSKI Wojciech
3. GRZYBEK Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. KUTRZEBA Izabela
5. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
6. MALINOWSKI Wojciech
7. MOTYKA Piotr 
8. PODMOKŁY Jan
9. TOPA Stanisław - Przewodniczący Komisji
10. WIERZBA Czesław
11. WÓJTOWICZ Tomasz


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1. AMBROŻY Grażyna
2. BŁACHUT Józef

3. CACHEL Jerzy
4. DYLĄG Halina
5. JAŚKOWIEC Małgorzata - Przewodniczący komisji
6. KUTRZEBA Izabela
7. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
8. MOTYKA Piotr
9. OSTROWSKI Kamil
10. PODMOKŁY Bogusław
11. STANKIEWICZ Bogusław
12. SZCZOTKOWSKI Wacław
13. GABLANKOWSKI WOJCIECH - Zastępca Przewodniczącego komisji


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Ambroży Grażyna
2. Błachut Józef
3. Cachel Jerzy
4. Grzybek Andrzej
5. Jaśkowiec Małgorzata
6. Malinowski Wojciech
7. Ostrowski Kamil - Zastępcca Przewodniczącego komisji
8. Topa Stanisław
9. Wierzba Czesław
10. Wójtowicz Tomasz - Przewodniczący komisji
 


KOMISJA REWIZYJNA

1. BISZTYGA Czesław - Przewodniczący komisji
2. BŁACHUT Józef - Z-ca Przewodniczącego komisji
3. Gablankowski Wojciech

KOMISJA STATUTOWA

1. MOTYKA Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. STANKIEWICZ Bogusław
3. TOPA Stanisław
4. WIERZBA Czesław - Przewodniczący Komisji

 

Terminy Komisji Rady Miejskiej w sierpniu

- 22.08.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 22.08.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów/,  sala obrad,
- 24.08.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w czerwcu

- 20.06.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 20.06.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 16.00 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /,  sala obrad,
- 22.06.2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.30, sala obrad,
- 22.06.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w maju

- 23.05.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 23.05.2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /,
- 24.05.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 24.05.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00,  sala obrad.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w kwietniu

- 20.04.2022 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 20.04.2022 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 /po posiedzeniu Komisji Budżetu/, sala obrad,
- 21.04.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w grudniu

•    13.12.2021 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    13.12.2021 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.30,
•    13.12.2021 r. - Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Myślenicach,
ok. godz. 16.30 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów/,
•    14.12.2021 r. -  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w listopadzie

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed listopadową sesją odbędą się w następujących terminach:

•    22.11.2021 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    23.11.2021 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 14.30,
•    23.11.2021 r. -  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30.

Posiedzenia komisji odbędą się w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w maju

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach odbędą się w następujących terminach:

•    24.05.2021 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach,
około godz. 16.00 / po zakończeniu obrad XXXVI-tej sesji RM /
​•    25.05.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

•    04.05.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    04.05.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 16.00 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /
​•    05.05.2021 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Wszystkie posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w marcu

•    22.03.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    23.03.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
​•    24.03.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w lutym:

•    17.02.2021 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godzina 15.00.
•    22.02.2021 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    23.02.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    24.02.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w styczniu:

•    11.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 14.00,
•    18.01.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    19.01.2021 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00, 
•    21.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00.
 

Posiedzenia w/w komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w grudniu:
16 grudnia 2020 roku godz. 15.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach
18 grudnia 2020 roku godzina 14.00 – Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w październiku:
26.10.2020 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, godz. 15:00, komisja zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu:
4.06.2020 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00,  sala obrad Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
24.06.2020 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice,
24.06.2020 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. /po zakończeniu Komisji Budżetu i Finansów RM/, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenic

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu:
2.06.2020 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
2.06.2020 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice,
2.06.2020  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 15.30 ( po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ) ,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym:
19.02.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.15, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.02.2020 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu:
7.01.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, / pierwsze czytanie budżetu /,
8.01.2020 r. - Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
20.01.2020 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.01.2020 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
22.01.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. / drugie czytanie budżetu /

XXI-sza sesja RM odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9.

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej odbędą się w następujących terminach:
16.12.2019 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
17.12.2019 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00 - sala obrad Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
18.12.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz.  po zakończeniu obrad sesji - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej przed sesją odbędą się w następujących terminach:
21.10.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.10.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. /po zakończeniu Komisji Budżetu i Finansów RM/, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
23.10.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej przed XIV-tą sesją odbędą się w następujących terminach:
19.08.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.08.2019 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów/,
20.08.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.08.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Czerwcu 2019 roku
17.06.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
18.06.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.06.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Maju 2019 roku

28.05.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
29.05.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – posiedzenie komisji poświęcone realizacji planu pracy komisji na 2019 rok.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Kwietniu 2019 roku

24.04.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
25.04.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice.
29.04.2019 r. - IX - ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Marcu 2019 roku

18.03.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.03.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.03.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz.16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Lutym 2019 roku

18.02.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
18.02.2019 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.02.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Styczniu 2019 roku

15.01.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.01.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
28.01.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz.17.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice, 
29.01.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice.
 

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Grudniu 2018 roku

17.12.2018 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
18.12.2018 rV. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Listopadzie 2018 roku

05.11.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
06.11.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
07.11.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Październiku 2018 roku

03.10.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
08.10.2018 r. - LIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Wrześniu 2018 roku

03.09.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
04.09.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
05.09.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
06.09.2018 r. - LII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Czerwcu 2018 roku

18.06.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 16.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
20.06.2018 r. - L-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Maju 2018 roku

28.05.2018 r.- Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
30.05.2018 r. - XLIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Kwietniu 2018 roku

17.04.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
18.04.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.04.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.04.2018 r. - XLVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

19.03.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.03.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
21.03.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
22.03.2018 r. - XLVI-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

02.03.2018 r. - XLV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu STYCZNIU 2018 roku

19.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
22.01.2018 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice.
23.01.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 
26.01.2018 r. - XLIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu GRUDNIU 2017 roku

11.12.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
12.12.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
13.12.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
15.12.2017 r. - XLII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślencie
29.12.2017 r. - XLIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu LISTOPADZIE 2017 roku

20.11.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
21.11.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
22.11.2017 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice. 
23.11.2017 r. - XLI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2017 roku

-25.10.2017 r.-  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 14:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 30.10.2017 r. - XL-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu WRZEŚNIU 2017 roku

- 11.09.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 12.09.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 13.09.2017 r. – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 14.09.2017 r. – XXXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Materiały na sesje należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej do 6 września 2017 roku do godziny 12.00.


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach  oraz Sesji w miesiącu  czerwcu  2017 roku

09.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 13.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
12.06.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
13.06.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
14.06.2017 r. – XXXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta  i Gminy  Myślenice. 
--------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
30.06.2017 r. – XXXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta   i Gminy  Myślenice. 


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu kwietniu 2017 roku

27.04.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 14.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
28.04.2017 r. – XXXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i  Gminy  Myślenice. 
Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu marcu 2017 roku

27.03.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.03.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
29.03.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
31.03.2017 r. - XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji  w miesiącu  marcu  2017 roku

06.03.2017 r.-  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
09.03.2017 r. - XXXIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu lutym 2017 roku

22.02.2017 r.- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 13.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
23.02.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  godz. 14.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
27.02.2017 r. Komisja Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.02.2017 r. XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu styczniu 2017 roku

23.01.2017 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2017 r. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
25.01.2017 r. XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach przed uchwaleniem budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok

20.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Pierwsze  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
27.12.2016 r.- Komisja Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej  w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice
28.12.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach  godz. 15.00,  sala  obrad  UMiG Myślenice
29.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Drugie  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
30.12.2016 r. -XXX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 9.00, sala obrad UMiG Myślenice


POSIEDZENIA KOMISJI: grudzień 2016

Posiedzenia Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
13.12.2016 r. -  Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG
15.12.2016 r. - XXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: listopad 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
21.11.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w  Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
22.11.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
24.11.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 13:00, sala obrad UMiG
25.11.2016 r. - XXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: październik 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
20.10.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM  - godz. 15:00, sala obrad UMiG
21.10.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  RM - godz. 13:00,  sala  obrad  UMiG
24.10.2016 r. - Komisja Edukacji Kultury i Sportu RM - godz. 15:00, sala obrad UMiG
25.10.2016 r. - XXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI:  wrzesień 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
12.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG
13.09.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM - godz. 15.00,sala obrad UMiG
14.09.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM - godz. 12.00, sala obrad UMiG
15.09.2016 r. - XXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad UMiG
26.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG