LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Komisje Rady
 


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. BISZTYGA Czesław
2. BŁACHUT Józef
3. CACHEL Jerzy - Przewodniczący komisji

4. DYLĄG Halina
5. FITA Mirosław
6. GRZYBEK Andrzej
7. JAŚKOWIEC Małgorzata
8. KUTRZEBA Izabela - Zastępca Przewodniczącego komisji
9. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
10. MALINOWSKI Wojciech
11. MOTYKA Piotr
12. OSTROWSKI Kamil
13. PODMOKŁY Bogusław
14. PODMOKŁY Jan
15. STANKIEWICZ Bogusław
16. SZCZOTKOWSKI Wacław
17. TOPA Stanisław
18. WIERZBA Czesław
19. WÓJTOWICZ Tomasz
20. GABLANKOWSKI WOJCIECH


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. AMBROŻY Grażyna

2. GABLANKOWSKI Wojciech
3. GRZYBEK Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. KUTRZEBA Izabela
5. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
6. MALINOWSKI Wojciech
7. MOTYKA Piotr
8. PODMOKŁY Jan
9. TOPA Stanisław - Przewodniczący Komisji
10. WIERZBA Czesław
11. WÓJTOWICZ Tomasz


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1. AMBROŻY Grażyna
2. BŁACHUT Józef

3. CACHEL Jerzy
4. DYLĄG Halina
5. JAŚKOWIEC Małgorzata
6. KUTRZEBA Izabela
7. LEJDA - KUKLEWICZ Eleonora
8. MOTYKA Piotr
9. OSTROWSKI Kamil - Zastępca Przewodniczącego komisji
10. PODMOKŁY Bogusław - Przewodniczący komisji
11. STANKIEWICZ Bogusław
12. SZCZOTKOWSKI Wacław
13. GABLANKOWSKI WOJCIECH


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Ambroży Grażyna
2. Błachut Józef
3. Cachel Jerzy
4. Grzybek Andrzej
5. Jaśkowiec Małgorzata
6. Malinowski Wojciech
7. Ostrowski Kamil - Zastępcca Przewodniczącego komisji
8. Topa Stanisław
9. Wierzba Czesław
10. Wójtowicz Tomasz - Przewodniczący komisji
 


KOMISJA REWIZYJNA

1. BISZTYGA Czesław - Przewodniczący komisji
2. BŁACHUT Józef - Z-ca Przewodniczącego komisji
3. Gablankowski Wojciech

KOMISJA STATUTOWA

1. CACHEL Jerzy
2. MOTYKA Piotr
3. PODMOKŁY Jan
4. STANKIEWICZ Bogusław
5. TOPA Stanisław
6. WIERZBA Czesław

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed sesją odbędą się w następujących terminach:

Terminy Komisji Rady Miejskiej w styczniu:

•    11.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 14.00,
•    18.01.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    19.01.2021 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00, 
•    21.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia w/w komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w grudniu:
16 grudnia 2020 roku godz. 15.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach
18 grudnia 2020 roku godzina 14.00 – Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Terminy Komisji Rady Miejskiej w październiku:
26.10.2020 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, godz. 15:00, komisja zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu:
4.06.2020 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00,  sala obrad Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
24.06.2020 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice,
24.06.2020 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. /po zakończeniu Komisji Budżetu i Finansów RM/, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenic

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu:
2.06.2020 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
2.06.2020 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice,
2.06.2020  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 15.30 ( po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ) ,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym:
19.02.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.15, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.02.2020 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu:
7.01.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, / pierwsze czytanie budżetu /,
8.01.2020 r. - Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
20.01.2020 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.01.2020 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
22.01.2020 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. / drugie czytanie budżetu /

XXI-sza sesja RM odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9.

Terminy posiedzień Stałych Komisji Rady Miejskiej odbędą się w następujących terminach:
16.12.2019 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00 - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
17.12.2019 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00 - sala obrad Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
18.12.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz.  po zakończeniu obrad sesji - sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej przed sesją odbędą się w następujących terminach:
21.10.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.10.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. /po zakończeniu Komisji Budżetu i Finansów RM/, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
23.10.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej przed XIV-tą sesją odbędą się w następujących terminach:
19.08.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.08.2019 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów/,
20.08.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
21.08.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Czerwcu 2019 roku
17.06.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
18.06.2019 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
19.06.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Maju 2019 roku

28.05.2019 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
29.05.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – posiedzenie komisji poświęcone realizacji planu pracy komisji na 2019 rok.

Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Kwietniu 2019 roku

24.04.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
25.04.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice.
29.04.2019 r. - IX - ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Marcu 2019 roku

18.03.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.03.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.03.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz.16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Lutym 2019 roku

18.02.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
18.02.2019 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.02.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Styczniu 2019 roku

15.01.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.01.2019  r. - Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
28.01.2019 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz.17.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice, 
29.01.2019 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice.
 

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Grudniu 2018 roku

17.12.2018 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
18.12.2018 rV. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Listopadzie 2018 roku

05.11.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
06.11.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
07.11.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Październiku 2018 roku

03.10.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
08.10.2018 r. - LIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Wrześniu 2018 roku

03.09.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
04.09.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
05.09.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
06.09.2018 r. - LII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Czerwcu 2018 roku

18.06.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 16.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
20.06.2018 r. - L-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Maju 2018 roku

28.05.2018 r.- Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
30.05.2018 r. - XLIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Kwietniu 2018 roku

17.04.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
18.04.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.04.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.04.2018 r. - XLVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

19.03.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.03.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
21.03.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
22.03.2018 r. - XLVI-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

02.03.2018 r. - XLV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu STYCZNIU 2018 roku

19.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
22.01.2018 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice.
23.01.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 
26.01.2018 r. - XLIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu GRUDNIU 2017 roku

11.12.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
12.12.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
13.12.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
15.12.2017 r. - XLII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślencie
29.12.2017 r. - XLIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu LISTOPADZIE 2017 roku

20.11.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
21.11.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
22.11.2017 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice. 
23.11.2017 r. - XLI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2017 roku

-25.10.2017 r.-  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 14:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 30.10.2017 r. - XL-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu WRZEŚNIU 2017 roku

- 11.09.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 12.09.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 13.09.2017 r. – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 14.09.2017 r. – XXXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Materiały na sesje należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej do 6 września 2017 roku do godziny 12.00.


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach  oraz Sesji w miesiącu  czerwcu  2017 roku

09.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 13.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
12.06.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
13.06.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
14.06.2017 r. – XXXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta  i Gminy  Myślenice. 
--------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
30.06.2017 r. – XXXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta   i Gminy  Myślenice. 


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu kwietniu 2017 roku

27.04.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 14.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
28.04.2017 r. – XXXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i  Gminy  Myślenice. 
Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu marcu 2017 roku

27.03.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.03.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
29.03.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
31.03.2017 r. - XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji  w miesiącu  marcu  2017 roku

06.03.2017 r.-  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
09.03.2017 r. - XXXIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu lutym 2017 roku

22.02.2017 r.- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 13.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
23.02.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  godz. 14.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
27.02.2017 r. Komisja Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.02.2017 r. XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu styczniu 2017 roku

23.01.2017 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2017 r. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
25.01.2017 r. XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach przed uchwaleniem budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok

20.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Pierwsze  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
27.12.2016 r.- Komisja Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej  w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice
28.12.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach  godz. 15.00,  sala  obrad  UMiG Myślenice
29.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Drugie  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
30.12.2016 r. -XXX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 9.00, sala obrad UMiG Myślenice


POSIEDZENIA KOMISJI: grudzień 2016

Posiedzenia Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
13.12.2016 r. -  Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG
15.12.2016 r. - XXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: listopad 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
21.11.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w  Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
22.11.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
24.11.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 13:00, sala obrad UMiG
25.11.2016 r. - XXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: październik 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
20.10.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM  - godz. 15:00, sala obrad UMiG
21.10.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  RM - godz. 13:00,  sala  obrad  UMiG
24.10.2016 r. - Komisja Edukacji Kultury i Sportu RM - godz. 15:00, sala obrad UMiG
25.10.2016 r. - XXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI:  wrzesień 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
12.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG
13.09.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM - godz. 15.00,sala obrad UMiG
14.09.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM - godz. 12.00, sala obrad UMiG
15.09.2016 r. - XXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad UMiG
26.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG

-1°
9 km/h
1012 hPa
Więcej

Warunki powietrza

Myślenice, ul. H. Jordana:
PM 2.5: 12.1 PM 10: 13.9
Galeria zdjęć
Rozlicz PIT w gminie Myślenice

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

SIP Myślenice