LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS

 

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Polanka polegająca na budowie oświetlenia”

Gmina Myślenice podpisała umowę na mocy, której otrzyma środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Polanka polegająca na budowie oświetlenia”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 128 000,00 zł, w tym wartość otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 64 000,00 zł. 

W ramach inwestycji zostaną zamontowane m.in. cztery maszty oświetlenia zewnętrznego boiska,  osiem opraw oświetleniowych LED, a także wykonana zostanie instalacja uziemiająca i przeciwprzepięciowa.

Realizacja inwestycji  przyczyni się do zwiększenia dostępności obiektu dla społeczności lokalnej. Stworzone zostaną możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym, a także pozytywnie wpłynie na poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.

 


 

„Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegająca na rozbudowie placu sportowo-rekreacyjnego”

Gmina Myślenice mając na uwadze stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego miejsca służącego do aktywnego spędzania czasu, rozpocznie rozbudowę placu sportowo-rekracyjnego przy boisku sportowym Orzeł Park w Myślenicach z pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

W ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego zostanie wykonana inwestycja pn. „Modernizacja boiska sportowego Orzeł Park w miejscowości Myślenice polegająca na rozbudowie placu sportowo -rekreacyjnego”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 584 250,00 zł, w tym wartość otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 244 760,00 zł. 

W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej m.in. zjazd linowy tyrolka oraz konstrukcja wspinaczkowa ze zjeżdżalnią -linarium, a także wymianę części ogrodzenia na ogrodzenie panelowe. Planuje się także zamontowanie stołu do teqball. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie kompleksu sportowego Orzeł Myślenice, w sąsiedztwie pełnowymiarowego boiska trawiastego z trybuną i oświetleniem, a także dwóch boisk treningowych - jednego ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem i jednego z naturalną nawierzchnią.

Realizacja inwestycji ma na celu promocję aktywności fizycznej  na świeżym powietrzu, a także poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.