LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

Gmina Myślenice zrealizowała projekt grantowy „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” (miniPAKT GPK). 28 listopada 2023 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o nr 18/M/2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu było doposażenie pracowni komputerowej multimedialnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

W ramach projektu zakupiono:

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Petrosoft PC Solutions SP z o.o. wraz z monitorem Benq, myszą i klawiaturą Dell KM3322W w ilości 18 sztuk

Komputer do obsługi VR, big data oraz Al Petrosoft PC Solutions SP z o.o.

Projektor multimedialny Samsung

Słuchawki z mikrofonem BEAR 2 Natec w ilości 18 sztuk

Kamerę do streamingu i do nagrywania/ aparat cyfrowy iPhone Apple

Zestaw gogli VR Quest wraz z oprogramowaniem OCULUS

Zestaw mikrofonów Shure w ilości 3 sztuk

Zestawy Greenscreen Massa

Oprogramowanie do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audio-video kompatybilne z zakupionym sprzętem komputerowy

 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu: 127 761,33 zł