LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Miasto i Gmina Myślenice znalazła się w grupie 35 gmin z Małopolski, które wspólnie przystąpiły do projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do użytkowników indywidualnych, a jego celem jest montaż ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Między 5 a 23 czerwca 2017 roku odbył się  nabór ankiet od mieszkańców. Przeprowadzone zostały również audyty energetyczne we wszystkich zgłoszonych lokalizacjach. W Gminie Myślenice realizowanych zostanie 215 instalacji w gospodarstwach domowych.

Obecnie opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niezbędna do ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż urządzeń, który planuje się przeprowadzić w styczniu 2019 roku. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę i montaż urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii przewiduje się w kwietniu/maju 2019 r. a zaraz po tym przystąpienie do wykonania projektu.

Koszty projektu dla Gminy Myślenice
Inwestycja brutto 7 060646,88 zł
Dotacja 3 827 217,60 zł

Całkowita wartość projektu dla wszystkich gmin wynosi 110 890 590,24 zł
Kwota dofinansowania 59 261 849,86 zł
Wkład własny 29 507 899,94 zł

 

 

Powiązane informacje:
Fotowoltaika: Nabór wniosków tylko do 23 czerwca - czytaj


Rozpoczęcie realizacji projektu "Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski"

Osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej telefonicznej informacji z Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach o wysokości wpłaty za instalację, proszone są o dokonanie przelewu na konto prowadzone przez:
Małopolski Bank Spółdzielczy o numerze:
10 8619 0006 0020 0800 0071 0063

W tytule wpłaty proszę podać:
• „wpłata za instalację fotowoltaiczną”,
• imię i nazwisko beneficjenta,
• adres budynku, w którym zainstalowana ma być mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt e-mail:      danuta.nowak@myslenice.pl          
lub telefonicznie na nr:                                    12 639 23 27

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: