LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

SPIS TELEFONÓW

Na terenie Gminy Myślenice funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz liczne prywatne gabinety i przychodnie.  Szpital Powiatowy w Myślenicach datuje swoją historię już od 1954 roku, w którym rozpoczęto zbieranie deklaracji na pomoc społeczną przy budowie Szpitala - całym przedsięwzięciem kierował dr Stanisław Dziaduś. W sierpniu 1955r. w obecności 27 osób reprezentujących różne instytucje powołano Społeczny Komitet Budowy Szpitala w Myślenicach, którego dokumentację wykonało Biuro Projektów Służby Zdrowia w Krakowie. Koszty budowy Szpitala zostały pokryte ze środków państwowych jednak nie należy w tym miejscu zapominać o czynach społecznych zakładów pracy i ludzi.


Misja Szpitala w Myślenicach

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, możliwie najwyższej jakości dla pacjentów z obszaru działania SPZOZ bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny.
***
Prowadzenie lecznictwa zamkniętego w oddziałach szpitalnych i ambulatoryjnego w poradniach przyszpitalnych, w szczególności: badania i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, pielęgnacja chorych, opieka nad niepełnosprawnymi, diagnostyka medyczna, orzekanie o stanie zdrowia, promocja zdrowia, działalność profilaktyczna i oświatowo - wychowawcza realizacja dodatkowych zadań wskazanych przez Organ Założycielski lub inne organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, realizacja zadań obronnych.
***
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach funkcjonuje jako jedyny tego typu zakład opieki zdrowotnej na terenie całego Powiatu Myślenickiego. Szpital cieszy się dobrą pozycją na rynku świadczonych usług medycznych.
***
SP ZOZ Myślenice oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w swoich oddziałach i poradniach zatrudniających nwysoko wykwalifikowanych pracowników. W ciągu roku hospitalizuje się tu blisko 10,5 tys chorych z powiatu myślenickiego i okolic.
***
Dobrą opinię wśród pacjentów Szpital zawdzięcza profesjonalizmowi swojej kadry dla której uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla wolnej, świadomej decyzji pacjenta oraz dla jego zdrowia i życia to wartości nadrzędne, którym są wierni.