LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Kontakt z Urzędem

Zadaniem lokalnego samorządu - burmistrza, radnych i urzędników urzędu miasta i gminy oraz pracowników jednostek podległych jest tworzenie w Myślenicach optymalnych warunków dla realizacji wizji rozwoju, zarówno poprzez własne działania bezpośrednie, jak i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz zewnętrznych inwestorów. Misję tę lokalny samorząd urzeczywistnia przede wszystkim poprzez aktywność w trzech obszarach: GOSPODARKA LOKALNA, TURYSTYKA I REKREACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Wysyłając pismo do urzedu jako osoba prawna, bardzo proszę podać dokładny adres i NIP.

GMINA MYŚLENICE - URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH
ul. Rynek 8/9,
32 - 400 Myślenice,
województwo małopolskie

ePUAP: /9w6yebe15i/skrytka

tel 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05 www.myslenice.plinfo@myslenice.pl


NIP: 681 10 04 414


REGON URZĘDU MIASTA I GMINY: 000525493


REGON GMINY MYŚLENICE: 351555418


NUMERY KONT RACHUNKÓW BANKOWYCH: 
46 8619 0006 0020 0000 0071 0001

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych

  opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu, czynszów, wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłaty za miejsce na cmentarzu, wycen szacunkowych,
  mandaty, opłaty planistyczne, opłaty eksploatacyjne

- koncesje na alkohol

- opłaty za udostępnienie danych adresowych


91 8619 0006 0020 0001 6665 0001 - opłata skarbowa

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 - służy do wpłat:
- wadiów
- zabezpieczeń należytego wykonania umowy

 ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DO URZĘDU MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH