LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Zapraszamy do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia w Gminie Myślenice!

Szanowny Mieszkańcu, Szanowna Mieszkanko Gminy Myślenice!

W związku z prowadzoną diagnozą obszaru Miasta i Gminy Myślenice, stanowiącą podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032, przygotowaliśmy ankietę, której celem jest poznania Twojego punktu widzenia na różne sprawy decydujące o jakości życia.

TERMIN WYPEŁNIANIA  ANKIET UPŁYNĄŁ 15.03.2021

- Uzupełnij zebrane przez nas dane o Twoje spojrzenie na sytuację miasta i gmin
- Twój głos pozwoli określić priorytetowe potrzeby mieszkańców Gminy.
- Wypełnij ankietę i przekaż swoją opinię na temat jakości życia w Mieście i Gminie Myślenice

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do określenia planu działań rozwojowych dla naszej gminy na kolejne 10 lat.
Ankieta będzie dostarczona do każdego gospodarstwa domowego do końca lutego 2021 r.

Po wypełnieniu prosimy o dostarczenie jej do najbliższej szkoły podstawowej, urzędu gminy (w placówkach tych wystawione będą urny do których można je wrzucić) lub zeskanować i odesłać do urzędu na adres info@myslenice.pl

Termin składania ankiet mija 15 marca 2021 roku 

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych; Kinga Paciorek, tel. 12 639 23 78, e-mail. kinga.paciorek@myslenice.pl.

Opracowanie Strategii #Myślenice2032

Rozpoczęliśmy pracę nad nową Strategią Rozwoju Gminy Myślenice. Przygotowaliśmy już hasło i logotyp identyfikujący proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy, który zamieszczamy poniżej.

Logo strategii to hasło: #Myślenice2032, z symbolicznie przedstawionymi nad nim kluczowymi obszarami działań. W centralnym miejscu znajduje się rodzina z małym dzieckiem symbolizująca koncentracje na mieszkańcach jako kluczowym potencjale gminy. Po lewej stronie umieszczono rowerzystkę symbolizującą konieczność zmian w zakresie mobilności, zwiększenie roli innych od samochodu środków transportu oraz po prawej stronie drzewo symbol środowiska przyrodniczego, ważnego dla zdrowego trybu życia, możliwości rekreacji. Na skraju logotypu pojawiają się wieża kościoła jako symbol dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Na przeciwległym końcu logotypu wieża widokowa i dom, wskazujące konieczność poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarczego (np. turystyki) oraz rozbudowę zasobu mieszkaniowego. Wszystkie elementy łączy wypełniona ludźmi, „żyjącą” przestrzeń publiczną, wspierająca budowanie więzi społecznych, aktywizująca do działania, zachęcająca do prowadzenia działalności gospodarczej.