LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Opracowanie Strategii #Myślenice2032

Rozpoczęliśmy pracę nad nową Strategią Rozwoju Gminy Myślenice. Przygotowaliśmy już hasło i logotyp identyfikujący proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy, który zamieszczamy poniżej.

Logo strategii to hasło: #Myślenice2032, z symbolicznie przedstawionymi nad nim kluczowymi obszarami działań. W centralnym miejscu znajduje się rodzina z małym dzieckiem symbolizująca koncentracje na mieszkańcach jako kluczowym potencjale gminy. Po lewej stronie umieszczono rowerzystkę symbolizującą konieczność zmian w zakresie mobilności, zwiększenie roli innych od samochodu środków transportu oraz po prawej stronie drzewo symbol środowiska przyrodniczego, ważnego dla zdrowego trybu życia, możliwości rekreacji. Na skraju logotypu pojawiają się wieża kościoła jako symbol dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Na przeciwległym końcu logotypu wieża widokowa i dom, wskazujące konieczność poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarczego (np. turystyki) oraz rozbudowę zasobu mieszkaniowego. Wszystkie elementy łączy wypełniona ludźmi, „żyjącą” przestrzeń publiczną, wspierająca budowanie więzi społecznych, aktywizująca do działania, zachęcająca do prowadzenia działalności gospodarczej.


W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych; Kinga Paciorek, tel. 12 639 23 78, e-mail. kinga.paciorek@myslenice.pl.