LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Myślenicki Program Wymiany Pieców

Nabór wniosków w ramach „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców”
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Myślenice na wymianę starych pieców na nowe proekologiczne wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę lub pompę ciepła.

Termin składania wniosków

od 10 do 14 maja 2021 roku w godz. od 8.00-14.00.

Miejsce składnia wniosków

UMiG Myślenice wejście od strony Rynku - drzwi dawnego Urzędu Stanu Cywilnego.

Kto może otrzymać dotację?

Mieszkańcy Gminy Myślenice, właściciele budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokali / mieszkań w blokach ogrzewanych źródłem na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, drewno).

Wysokość dotacji?

Do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

  • 6 000 zł brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła
  • 8 000 zł brutto - nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U - dotyczy  budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania

Data realizacji inwestycji przez Mieszkańca

Nie później niż do dnia 20.12.2021 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Łączenie korzyści

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy spełniają warunki programu „Czyste Powietrze” mogą wnioskować do obydwóch programów, łącząc wartość dofinansowań. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100%. Mogą również skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej, na kwotę inwestycji nieobjętą dofinansowaniem.

Dokumenty do pobrania

Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w UMiG w Myślenicach. Wnioski umieszczone w skrzynce podawczej (urnie) znajdującej się przed Urzędem nie będą rozpatrywane. Wnioski nie będą przyjmowane przed i po wyznaczonym terminie naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 639 23 27 lub 12 639 23 38

Materiały do pobrania :   

- Wniosek wraz załącznikami do złożenia 10-14.05

- Regulamin Myślenickiego Programu Wymiany Pieców