LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Numery kont bankowych

NUMERY KONT RACHUNKÓW BANKOWYCH: 

 

 • 46 8619 0006 0020 0000 0071 0001

- opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu, czynszów, wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłaty za miejsce na cmentarzu, wycen szacunkowych,
  mandaty, opłaty planistyczne, opłaty eksploatacyjne
- koncesje na alkohol
- opłaty za udostępnienie danych adresowych


 • 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

  - opłata skarbowa

 • 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 

  - służy do wpłat:
                - wadiów
                - zabezpieczeń należytego wykonania umowy

- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osoby fizyczne wpłacają na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

- Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej opłacające podatek od nieruchomości, rolny, leśny, oraz podatnicy podatku od środków transportowych, wpłacają należne podatki na dotychczas obowiązujące indywidualne numery rachunków bankowych.

GMINA MYŚLENICE - URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH

ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, województwo małopolskie
tel 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
www.myslenice.pl
info@myslenice.pl