Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Numery kont bankowych

NUMERY KONT RACHUNKÓW BANKOWYCH: 

 

 • 46 8619 0006 0020 0000 0071 0001

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych
- opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu, czynszów, wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłaty za miejsce na cmentarzu, wycen szacunkowych,
  mandaty, opłaty planistyczne, opłaty eksploatacyjne
- koncesje na alkohol
- opłaty za udostępnienie danych adresowych
- opłaty za gospodarowanie odpadami


 • 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

  - opłata skarbowa

 • 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 

  - służy do wpłat:
                - wadiów
                - zabezpieczeń należytego wykonania umowy

GMINA MYŚLENICE - URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH

ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, województwo małopolskie
tel 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
www.myslenice.pl
info@myslenice.pl