LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2

Całkowita wartośc projektu 33 211 798.20 zł
Wartość dofinansowania 24 908 848,58 zł
Wkład własny Gminy 8 302 949,62 zł

Zakończenie realizacji projektu ustala się na 31.12.2019

Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania
1. Budowa budynku muzeum
wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem, kotłownią si sprzętem multimedialnym oraz dojazdem technicznym, drogą pożarową, kładką dla pieszych, wyburzeniem budynku gospodarczego, przebudowa ul. Traugutta, przebudową skrzyżowania ul. Traugutta/Sienkiewicza i miejscami postojowymi, przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej budowa kanalizacji opadowej oraz zagospodarowanie terenu.
2. Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem poprzez:
- uporządkowanie miejsc postojowych na płycie rynku
- nasadzenie nowej zieleni
- zmianę lokalizacjo pomnika Niepodległości
- budowę fontanny miejskiej
- wprowadzenie ujednoliconej małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, donice, stojaki dla rowerów)
- budowa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia
- przebudowę nawierzchni oraz wymiana instalacji a w razie potrzeby budowa instalacji gazowych, kanalizacyjnych, opadowych oraz wodociągowych na ul. Piotra Skargi oraz     uliczek przylegających do rynku

Ważne daty:
10 listopada 2018 r. -
 otwarcie dla zwiedzających Muzeum Niepodległości przy ul. Traugutta. Ekspozycja jest w trakcie realizacji.
19 października 2018 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2".
7 lipca 2017 r.  - złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie Funduszy Europejskich

Projekt "Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2"  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Powiązane informacje:
Gmina Myślenice z dofinansowaniem na budowę muzeum i rewitalizację rynku! - czytaj więcej
Remont Rynku i Starówki w dwóch etapach - czytaj więcej
Podpisanie umowy na rewitalizację myślenickiego Rynku - czytaj więcej