LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Edukacja

Na terenie Miasta i Gminy Myślenice funkcjonuje 35 placówek kształcących zarówno na poziomie przedszkolnym jak i podstawowym.
Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat a obowiązkowa dla 6-latków (roczne przygotowanie przedszkolne).

Gmina Myślenice jest organem prowadzącym dla 17 przedszkoli samorządowych. Na terenie miasta Myślenice funkcjonuje 8 przedszkoli pozostałe na terenach wiejskich zlokalizowanych w: Bęczarce, Borzęcie, Bysinie, Drogini. Głogoczowie, Jaworniku, Jasienicy, Osieczanach i Trzemeśni.


edukacja_1 edukacja_2 edukacja_3

Edukacja szkolna w Mieście i Gminie Myślenice obejmuje szkoły podstawowe. Jest organem prowadzącym dla 18 szkół podstawowych. Gmina Myślenice dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkół, która zapewnia właściwą jakość kształcenia. W mieście Myślenice funkcjonują 4 szkoły podstawowe pozostałe 14 szkół zlokalizowanych jest na terenach wiejskich w: Bęczarce, Borzęcie, Bysinie, Drogini. Głogoczowie, Jasienicy, Jaworniku, Krzyszkowicach, Osieczanach, Polance, Porębie, Trzemeśni, Zasani i Zawadzie. Są to 8-letnie szkoły dla uczniów w wieku od 7 do 15 lat.

Nauka w 8-letniej szkole podstawowej obejmuje dwa etapy:
- klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna),
- klasy 4-8 (nauczanie w podziale na poszczególne przedmioty).
Na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny.

Wszystkie placówki prowadzone przez Gminę Myślenice funkcjonują w budynkach będących własnością gminy.

ZOBACZ WYKAZ I ADRESY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI <<< ------WSZYSTKIE PLACÓWKI SAMORZĄDOWE

Szkoły i placówki prowadzone na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

więcej informacji:

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice
tel. 12 639 23 59, info@myslenice.pl