LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Edukacja

W Gminie Myślenice działa łącznie 48 placówek oświatowych kształcących zarówno na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, jak i ponadgimnazjalnym. Od kilku lat prowadzone jest także kształcenie na poziomie studiów wyższych. Myślenice dysponują dobrze rozwiniętą siecią szkół, która zapewnia bardzo dobrą jakość kształcenia. Wśród nich znajdują się szkoły techniczne i ogólnokształcące, w których naukę pobiera w sumie kilka tysięcy osób.


edukacja_1 edukacja_2 edukacja_3

Priorytetem lokalnego samorządu jest dążenie do poprawy warunków kształcenia. Systematycznie od kilku lat szkoły i inne placówki poddawane są generalnym remontom. Bliskość dużego ośrodka akademickiego, jakim jest Kraków, sprzyja podejmowaniu nowatorskich rozwiązań w kształceniu i edukacji dzieci i młodzieży.

w gminie działa:
- 17 przedszkoli,
- 19 szkół podstawowych
- 4 szkoły ponadgimnazjalne 
- 1 Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego


Edukacja artystyczna

Gmina Myślenice wspiera także pozaszkolne formy kształcenia. We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury podejmowane są inicjatywy zmierzające do kształcenia: plastycznego (Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne), tanecznego (Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka"). Działalność edukacyjna Myślenickiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" to przede wszystkim rozwój lokalnej świadomości kulturalnej i narodowej. W obydwu instytucjach prowadzone są liczne zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, które stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnej edukacji.

Edukacja sportowa

O edukację sportową dzieci i młodzieży dbają lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Uklejna". Te i wiele innych organizacji promują różne dyscypliny sportowe począwszy od popularnej piłki nożnej - poprzez pływanie, narciarstwo, aż do judo, zapasów i wspinaczki. Młodzi sportowcy osiągają zadawalające wyniki w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i konkursach. 

ZOBACZ WYKAZ I ADRESY WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

więcej informacji:

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice
tel. 12 639 23 59, eks@myslenice.pl