LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Odbiór odpadów
 

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Myślenice odbierane są przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 03 29
e-mail: biuro@rpgk.isg.pl
www.rpgk.isg.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
e-mail : biuro@skladowisko.com.pl
tel. 12 272 - 03 - 35

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
poniedziałek - piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00
tel. 12 396 56 84

Aktualne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

1) opłata w wysokości 17,90 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

2) opłata w wysokości 160,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 


 Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat "ustawy śmieciowej"? Masz konkretne pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Napisz na zapytaj@myslenice.pl


Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Myślenice 

Eternit był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym w latach 60 i 70 - tych. 
Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Wielu właścicieli budynków pokrytych eternitem odkłada demontaż szkodliwego materiału na później ze względu na  wysokie koszty jego utylizacji. Niepotrzebnie, ponieważ Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice kontynuuje program usuwania azbestu na terenie gminy. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia dachu na nowe, a Gmina pokryje koszty związane z odbiorem, transportem oraz jego utylizacją.
Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer telefonu 12 6392335 lub 12 6392337


Czytaj również:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r. do pobrania w załącznikach:

2022 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIASTO

2022 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

Film na temat nowych zasad gospodarki odpadami

Uchwała_Nr_139.XIX.2019_Górne_stawki

Uchwała_Nr_250.XXIX.2020_Regulamin_utrzymania_czystości

Uchwała_Nr_251.XXIX.2020_Szczegółowy_zakres_świadczenia_usług

Uchwała_Nr_261.XXX.2020_Usługi_dodatkowe

Wykaz_przedsiębiorców_nieczystości_ciekłe

Wykaz_przedsiębiorców_wpisanych_do_RDR

Deklaracja-odpady.pdf