LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Stawki opłat

Poniżej prezentujemy stawki podatków lokalnych oraz druki deklaracji podatkowych na rok 2022.
 


I. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach   UCHWAŁA 

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                      dn1-01-23.pdf
                                                                                               dn1.doc
                                                                                               zdn1-01-17.pdf
                                                                                               zdn-1dane.doc
                                                                                               zdn2-01-13.pdf
                                                                                               zdn2-zwolnienia.doc
                                                                                              


Informacje podatkowe dla osób fizycznych                   in1-01-23.pdf
                                                                                             zin1-01-16.pdf
                                                                                             zin2-01-12.pdf
                                                                                             zin3-01-11.pdf


 

II. Podatek rolny

Stawka podatku dla rolników (powyżej 1ha użytku rolnych) -        153,70 zł/ha
Stawka podatku dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych) - 307,40 zł/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                    dr1-01-18.pdf
                                                                                             dr-1.doc
                                                                                             zdr1-01-11.pdf
                                                                                             zdr1.doc
                                                                                             zdr2-01-07.pdf
                                                                                             zdr2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych                    ir1-01-18.pdf
                                                                                              zir1-01-12.pdf
                                                                                              zir2-01-08.pdf
                                                                                              zir3-01-08.pdf


 

III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego - 46,6972 zł/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych      dl1-01-13.pdf
                                                                               dl1.doc
                                                                               zdl-1-01-11.pdf
                                                                               zdl1.doc
                                                                               zdl2-01-06.pdf
                                                                               zdl2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych  il1-01-14.pdf
                                                                            zil1-01-10.pdf
                                                                            zil2-01-07.pdf
                                                                            zil3-01-05.pdf


 

IV. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach   UCHWAŁA

Deklaracja podatkowa                   dt-1-06-04.pdf
                                                          dt-1a-06-03.pdf
 


 

V. Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty ogłoszone w Uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach   -        uchwała

Deklaracje dla mieszkańców                deklaracja odpady.doc deklaracja odpady.pdf