LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Stawki opłat

Poniżej prezentujemy stawki podatków lokalnych oraz druki deklaracji podatkowych na rok 2022.
 


I. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2023

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                      dn1-01-23.pdf
                                                                                               dn1.doc
                                                                                               zdn1-01-17.pdf
                                                                                               zdn-1dane.doc
                                                                                               zdn2-01-13.pdf
                                                                                               zdn2-zwolnienia.doc
                                                                                              


Informacje podatkowe dla osób fizycznych                   in1-01-23.pdf
                                                                                             zin1-01-16.pdf
                                                                                             zin2-01-12.pdf
                                                                                             zin3-01-11.pdf


 

II. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego dla rolników (powyżej 1ha użytku rolnych) w 2023 r. wynosi:            185,125 zł/ha
Stawka podatku rolnego dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych) w 2023 r. wynosi:     370,25zł/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                    dr1-01-18.pdf
                                                                                             dr-1.doc
                                                                                             zdr1-01-11.pdf
                                                                                             zdr1.doc
                                                                                             zdr2-01-07.pdf
                                                                                             zdr2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych                    ir1-01-18.pdf
                                                                                              zir1-01-12.pdf
                                                                                              zir2-01-08.pdf
                                                                                              zir3-01-08.pdf


 

III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi:  71,0996 zł/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych      dl1-01-13.pdf
                                                                               dl1.doc
                                                                               zdl-1-01-11.pdf
                                                                               zdl1.doc
                                                                               zdl2-01-06.pdf
                                                                               zdl2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych  il1-01-14.pdf
                                                                            zil1-01-10.pdf
                                                                            zil2-01-07.pdf
                                                                            zil3-01-05.pdf


 

IV. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 01.01.2023

Deklaracja podatkowa                   dt-1-06-04.pdf
                                                          dt-1a-06-03.pdf
 


 

V. Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od nieuchomości zamieszkałej obowiązująca od 01.01.2023

Stawkia opłaty za gospodarowanie odpadami od domku letniskowego obowiązująca od 01.01.2023

Deklaracje dla mieszkańców                deklaracja odpady.doc deklaracja odpady.pdf