LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

 

Stawki opłat
I. Podatek od nieruchomości

W 2024 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale NR 565/LVI/2022 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 listopada 2022 roku
 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2023

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                dn1-01-23.pdf
                                                                                         dn1.doc
                                                                                         zdn1-01-17.pdf
                                                                                         zdn-1dane.doc
                                                                                         zdn2-01-13.pdf
                                                                                         zdn2-zwolnienia.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych           in1-01-23.pdf
                                                                                        zin1-01-16.pdf
                                                                                        zin2-01-12.pdf
                                                                                        zin3-01-11.pdf


II. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego dla rolników (powyżej 1ha użytku rolnych) w 2024 r. wynosi: 224,075 zł/ha
Stawka podatku rolnego dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych) w 2024 r. wynosi: 448,15/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych                    dr1-01-18.pdf
                                                                                             dr-1.doc
                                                                                             zdr1-01-11.pdf
                                                                                             zdr1.doc
                                                                                             zdr2-01-07.pdf
                                                                                             zdr2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych                    ir1-01-18.pdf
                                                                                              zir1-01-12.pdf
                                                                                              zir2-01-08.pdf
                                                                                              zir3-01-08.pdf


III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego w 2024 r. wynosi:  72,0346 zł/ha

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych     dl1-01-13.pdf
                                                                               dl1.doc
                                                                               zdl-1-01-11.pdf
                                                                               zdl1.doc
                                                                               zdl2-01-06.pdf
                                                                               zdl2.doc


Informacje podatkowe dla osób fizycznych       il1-01-14.pdf
                                                                            zil1-01-10.pdf
                                                                            zil2-01-07.pdf
                                                                            zil3-01-05.pdf


IV. Podatek od środków transportowych

W 2024 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale NR 565/LVI/2022 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 listopada 2022 roku

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 01.01.2023

Deklaracja podatkowa                   dt-1-06-04.pdf
                                                          dt-1a-06-03.pdf

 

V. Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21,00 od osoby zamieszkującej na nieruchomości i obowiązuje od 01.01.2023 r.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie w kwocie 1,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 190,00 zł za rok

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałej obowiązująca od 01.01.2023

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od domku letniskowego obowiązująca od 01.01.2023

Deklaracje dla mieszkańców 
-deklaracja odpady.doc 
-deklaracja odpady.pdf