LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 12 lutego 2024

Ekologiczna Gmina Myślenice - podpisanie umowy pożyczki na wymianę oświetlenia

W dniu 8 lutego 2024r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki na inwestycję dotyczącą wymiany oświetlenia w Gminie Myślenice. Zakres przedmiotowych działań obejmuje miasto Myślenice, tereny wiejskie oraz odcinek drogi wojewódzkiej S7 tzw. „Zakopianki”.

- Dzięki przeprowadzonym pracom wymianie poddanych zostało prawie 2,5 tyś lamp. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania z oświetlonych dróg i chodników dbamy o ekologię. Jest to niebywale istotna inwestycja z punktu widzenia rosnących cen prądu i oszczędności jakie wygeneruje. Niezmiernie ważnym efektem dodanym są szacowane oszczędności w zakresie zapotrzebowania na energię w skali roku, które mają wynieść około 777 186,25 kWh/rok. Z wstępnych wyliczeń UMIG zaciągnięta pożyczka będzie spłacała się sama – tj. wygenerowane oszczędności pozwolą w ciągu kilku lat na jaj całkowitą spłatę – wspomina w wywiadzie burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Otrzymana pożyczka sfinansuje częściowo zadanie polegające na wymianie opraw w oświetleniu / lampach ulicznych należących do Gminy Myślenice na oprawy znacznie mniej energochłonne (LED). W ramach rzeczowego zakresu zadania zdefiniowane są 3 obszary:

- obszar miejski           1259 opraw
- obszar Zakopianki      245 opraw
- obszar wiejski             974 oprawy

Realizacja ww. zakresu zapewni znaczne oszczędności finansowe i pozytywne oddziaływanie ekologiczne.