LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 20 września 2022

Plan polowań w obwodzie 72 w roku gospodarczym 2022/23

1. Polowania zbiorowe na dziki, jelenie łanie, jelenie cielaki, sarny kozy, koźlęta oraz drobną zwierzynę - bez zajęcy - (zgodnie z okresami polowań i łowieckim planem hodowlanym) odbywać się będą w terminach:

- w dniu13/11/2022 - Głogoczów - Bęczarka - zbiórka koło M. Rapciak,

- w dniu 27/11/2022 - Rudnik - zbiórka koło Szkoły w Rudniku,

- w dniu 10/12/2022 - Krzywaczka - Rudnik - zbiórka koło M. Rapciak

- w dniu17/12/2022 - Jawornik - zbiórka w Bęczarce na Przymiarku

- w dniu 7/01/2023 - Krzywaczka - Biertowice - zbiórka koło M. Rapciak

- w dniu 14/01/2023 - Bęczarka- Rudnik - zbiórka na Przymiarku

Zbiórka o godzinie 8:00 w miejscach wskazanych powyżej, koniec polowania ok godziny 16:00. Polowanie będzie prowadził Łowczy Koła lub osoba przez niego wskazana.

2. Zarząd Koła zastrzega sobie możliwość odwołania polowania z powodu złych warunków atmosferycznych.

3. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo wstrzymania polowań na poszczególne gatunki zwierzyny, po stwierdzeniu ich niskiego stanu lub wykonania planu odstrzału.

Z myśliwskim pozdrowieniem ,,Darz - Bór"