LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 20 września 2022

Zbliża się termin wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2022 roku  mija termin wniesienia III raty opłaty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Niedokonanie opłaty przez przedsiębiorców  skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia  o które ponownie starać się można  nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. .

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty rocznej.

Należność można uiścić w kasie urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu: Bank Spółdzielczy Oddział Myślenice 46 8619 0006 0020 0000 0071 0001 .