Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 19 czerwca 2018

Do urzędu przez Internet

Jak z dowolnego miejsca i o dowolnej porze załatwić sprawę w urzędzie? Od czerwca jest to już możliwie dzięki platformie Elektroniczny Urząd. Każdy, kto założy konto, uzyska dostęp do informacji o stanie spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, a także możliwość realizacji płatności przez internet oraz dostęp do formularzy elektronicznych.

Aby móc korzystać z elektronicznego urzędu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP. Następnie należy wejść na stronę https://e.myslenice.pl i złożyć „Wniosek o konto”. Po zarejestrowaniu konta, na skrzynkę ePUAP przesłane zostaną dane do logowania na elektronicznym urzędzie. Dokładna instrukcja jak założyć konto dostępna jest na stronie www.myslenice.pl

Za pośrednictwem platformy e.myslenice.pl można dokonać następujących płatności
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłaty za dzierżawę
- opłaty za wieczyste użytkowanie

Za pomocą portalu można również:
- sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności
- skierować do urzędu dowolne pismo
- wypełnić konkretne formularze jak np. deklaracje za gospodarowanie odpadam czy deklaracje podatkowe
 

W specjalnej zakładce dostępne są także inne usługi, takie jak „historia pojazdu”, „bezpieczny autobus” czy „Elektroniczne Księgi wieczyste”. „To usprawnienie zarówno dla mieszkańców i przedsiębiorców, ale też dla urzędników” - mówi Mieczysław Kęsek, dyrektor UMiG Myślenice. „Oszczędzamy przede wszystkim czas, gdyż sprawy urzędowe czy opłaty możemy dokonać przez internet w dowolnym czasie. Mamy nadzieję, że od tej pory zmniejszy się też ilość przetwarzanych papierowych dokumentów, które trzeba drukować i przechowywać w miejscu pracy” - dodaje Dyrektor. W ramach elektronicznego urzędu możliwa jest też organizacja budżetu obywatelskiego bo.myslenic.pl (składanie wniosków, głosowanie), przeprowadzenie konsultacji społecznych np. w formie ankiet. Jedna z nich dotycząca wyboru filmów na kino letnie podczas Myślenickiego Festiwalu Lata – właśnie trwa na stronie www.konsultacje.myslenice.pl

Całkowity koszt projektu „e-Myslenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice” to 1 611 853,81 z czego 981 382,62 zostało sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokładna instrukcja jak założyć konto znajduje się na tutaj